Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Светла Бояджиева


Анотация

Въпрос

От факта на начисляване и събиране на таксата по т. 11 Т не може да се направи извод,че частните правоприемници са конституирани като взискатели по чл. 456, ал. 2 ГПК. Съгласно чл. 456, ал. 2 ГПК присъединяването по чл. 456, ал. 1 ГПК става с писмена молба,към която кредиторът прилага изпълнителния си лист или удостоверение от съдия изпълнител,че листът е приложен към друго изпълнително дело.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ГК,ІV г. о. в открито заседание на двадесет и шести януари през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ВЕСКА РАЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА, ЛЮБКА АНДОНОВА

при секретаря Ванюша Стоилова и в присъствието на прокурора.................... като изслуша докладваното от съдията Светла Бояджиева гр. дело №******год. за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 73, ал. 2 ЗЧСИ.

Образувано е по жалба на частен съдебен изпълнител М. П. срещу решение от 28.01.15г. по дисц. д.№******г. на Дисциплинарната комисия при КЧСИ, с което му е наложено дисциплинарно наказание по чл. 68, ал. 1, т. 4 ЗЧСИ – лишаване от правоспособност за една година, за нарушения, извършени в хода на производствата по изброените в решението 187 бр. изпълнителни дела, както следва: 1. нарушение, изразяващо се в приемане на разноски по изпълнението на адвокатските възнаграждения по смисъла на чл. 78, ал. 8 ГПК вр. с чл. 10, ал. 1 Наредба №******г., претендирани от всяко едно от лицата, които са последващо конституирани като взискатели след образуване на изпълнителните производства; 2. нарушение на чл. 455, ал. 2 изр. 2 ГПК, изразяващо се в неотбелязване върху изпълнителните листове на направените

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Навигация