Анотация

Въпрос

За задължението на съда при определяне на размер на обезщетение за неимуществени вреди от нарушаване на правото за разглеждане и решаване на дело в разумен срок да съобрази всички конкретно обективно съществуващи обстоятелства от значение за критерия „справедливост”, включително обстоятелството, че пострадалият се е дезинтересирал от неразумно дълго продължилото производство и обстоятелството, че производството е било спряно поради неразкриване на автора на престъплението.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на седми декември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Борис Илиев

ЧЛЕНОВЕ:

Димитър Димитров, Александър Цонев

при секретаря Райна Пенкова и прокурора Стаменова като разгледа докладваното от Борис Илиев гр. д.№******г, за да постанови решението, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

С определение №******г. по жалба на П. на Р. Б. (П.) е допуснато касационно обжалване на въззивно решение на Софийски градски съд №******г. по гр. д.№******г. в частта му, с която е отменено частично решение на Софийски районен съд по гр. д.№******г. и като краен резултат П. е осъдена да заплати на Н. Д. Р. на основание чл. 2б ЗОДОВ сумата 12 000 лв – обезщетение за неимуществени вреди от нарушаване на правото му на разглеждане и решаване в разумен срок на наказателното производство по сл. д.№53/1992 г. по описа на Р. – П., със законната лихва върху тази сума от 08.10.2012 г. до окончателното й изплащане.

Обжалването е допуснато по процесуалноправния въпрос за задължението на съда при

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
    Следва ли Прокуратурата да отговаря по чл.2б ЗОДОВ в случай когато е налице спряно наказателното производство, чието развитие зависи от друг орган, а именно от извършените оперативно-издирвателни мероприятия, провеждани от МВР?
  • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
    Kои са обстоятелствата (критериите), които съдът следва да вземе предвид при преценката си дали едно наказателно производство, което не е преминало в своята съдебна фаза, е спор за граждански права смисъла на чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС по отношение на лице, което е пострадало от престъпление, предмет на разследване?
  • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
    Кои са обстоятелствата (критериите), които съдът следва да вземе предвид при преценката си дали едно наказателно производство, което не е преминало в своята съдебна фаза, е спор за граждански права смисъла на чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС по отношение на лице, което е пострадало от престъпление, предмет на разследване?
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Навигация