Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2014

докладвано от съдия Вероника Николова


Анотация

Въпрос

В хипотезата на предявен положителен установителен иск за установяване на обстоятелството,че ищецът е съдружник в дружество с ограничена отговорност, при положение, че освобождаването му е вписано в търговския регистър или съответно, че приемането му като такъв не е вписано, защита на правата на съдружника е или по съдебен ред чрез предявяването на конститутивния иск за отмяна на изключването му или чрез установителните искове по чл. 29 ЗТР ако той твърди, че вписването на обстоятелствата довели до прекратяването на неговото членство е засегнато от порок, водещ до недопустимост или нищожност или ако твърди, че са вписани несъществуващи обстоятелства. Само с постановяването на решение по тези искове би се реализирала защитата на правата на ищеца – съдружник, доколкото само при уважаване на тези искове ще бъдат заличени в Търговския регистър по партидата на дружеството вписванията, които нарушават неговите членствени права /чл. 30 ЗТР/.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публичното заседание на петнадесети февруари две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ВЕРОНИКА НИКОЛОВА, КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

при участието на секретаря Петя Кръстева, като разгледа докладваното от съдия Николова т. д. №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Постъпила е касационна жалба Н. И. Г. срещу решение №******г. по т. д. №******г. на Пловдивски апелативен съд, в частта, с която е потвърдено решение №******г. по т. д. №******г. на Пловдивски окръжен съд, в частта, с която е отхвърлен предявеният от Н. И. Г. против [фирма], [населено място], иск за признаване за установено, че Н. И. Г. е едноличен собственик на капитала на ответното дружество, както и исковете с правно основание чл. 29 ЗТР, предявени под условие, че се уважи главният иск, за признаване за установена недопустимостта на вписването, съответно несъществуването на вписани обстоятелства по партидата на [фирма], [населено място], както следва: 1. от 16.09.2008г. заличаване на Н. Г. като едноличен собственик на капитала, вписване на Г. Г. като едноличен собственик на капитала, заличаване на Н. Г. като управител, вписване

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 281 т. 2 ГПК

Навигация