Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Петя ХорозоваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на 06.01.2023 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ХОРОЗОВА

ИВАНКА АНГЕЛОВА

изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова

ч. т. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството по делото е по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на МОДСТРОЙ ЕООД с ЕИК[ЕИК], подадена чрез управителя С. Н. Д., срещу разпореждане на ОС – Пловдив №******г. по ч. гр. д. №******г., с което е върната като недопустима частна касационна жалба вх. №******г. на същия жалбоподател против постановеното по делото определение №******г.

С частната жалба се твърди незаконосъобразност на атакуваното разпореждане, като се претендира неговата отмяна. Излагат се доводи, че след като тричленният съдебен състав е дал указания за обжалваемост на определението пред ВКС, не може едночленният да приема същото за необжалваемо.

Против частната жалба е постъпил писмен отговор от ДЕЛТА КОНТРОЛС ЕООД с ЕИК[ЕИК], чрез процесуален пълномощник, със становище за нейната неоснователност.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на второ отделение, като прецени данните по делото, приема следното:

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК, изхожда от легитимирано лице и е насочена против подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна, по следните съображения:

Изрично на администриращия касационната жалба съд е възложено да прецени, дали обжалваният въззивен акт подлежи на касационен контрол по правилата на ГПК, като ако условията за това не са налице, съдът е длъжен да върне жалбата /вж. чл. 286, ал. 1, т. 3 ГПК вр. чл. 280, ал. 3 ГПК/. Дължимата от въззивния съд проверка за редовност и допустимост на постъпилите чрез него касационни жалби намира приложение и относно частните касационни жалби, по аргументи от чл. 274, ал. 3 и ал. 4 ГПК. В конкретния случай, действайки съобразно правомощията си, съставът на окръжния съд е направил преценка за необжалваемост на постановения въззивен съдебен акт и е постановил връщане на жалбата на посоченото основание, като при извършването на тази преценка съдът не е обвързан от дадените преди това указания във връзка с обжалването.

По същество следва да бъде споделен изводът на ОС – Пловдив, че въззивното определение не подлежи на касационен контрол, тъй като с него съдът се е произнесъл по частна жалба срещу разпореждане на първата инстанция, с което е оставена без уважение молба за издаване на изпълнителен лист (съобразно одобрена по делото съдебна спогодба), като атакуваното разпореждане е в съответствие със задължителната съдебна практика по този въпрос. Съгласно указанията, дадени с Тълкувателно решение №5/2015 г. на ОСГТК на ВКС от 12.07.2018 г., т. 3, въззивно определение, постановено в посочената хипотеза, не подлежи на обжалване, по множество изложени в мотивите му съображения.

Предвид горното, обжалваното разпореждане е правилно и следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран, Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на второ отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №3021/25.07.2022 г. по ч. гр. д. №1173/2022 г. по описа на ОС – Пловдив.

Определението е окончателно.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]