Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Здравка ПървановаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

трябва да е от значение за изхода по конкретното дело, за формиране решаващата воля на съда, но не и за правилността на обжалваното решение (определение), за възприемането на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства. Посоченият от касатора правен въпрос като общо основание за допускане до касационен контрол, определя рамките, в които Върховният касационен съд е длъжен да селектира касационните частни жалби.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

като изслуша докладваното от съдията Първанова ч. гр. дело №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба вх. №******г. на И. К. Н., чрез пълномощника адвокат С. М., срещу въззивно определение №******г. по ч. гр. д. №******г. на Софийски градски съд. Поддържат се оплаквания, че определението е незаконосъобразно и необосновано.

В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се поддържа, че са налице основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 ГПК по въпроса: Следва ли съдът при постановяване на съдебния си акт да анализира всички писмени и гласни доказателства, събрани по делото, и да се произнесе за това, за което е сезиран, в пълен обем, а не избирателно.

Ответникът по частната жалба М. С. Е. е подал писмен отговор в срока по чл. 276, ал. 1 ГПК, в който твърди, че не са налице основания за допускане на въззивното определение до касационно обжалване, като оспорва жалбата и по същество. Претендира присъждане на сторените пред касационната инстанция съдебни разноски.

При проверка допустимостта на касационното производство, ВКС, II г. о. констатира следното:

С въззивното определение е потвърдено определение от 20.04.2022 г. по гр. д. №******г. на Софийски районен съд, с което е оставена без уважение молбата на И. К. Н. за възстановяване на срока за въззивно обжалване на постановеното по делото решение от 25.06.2019г.

Въззивният съд е приел, че ищецът М. С. Е. е предявил срещу ответниците П. Ц. Д., А. С. Д. и И. К. Н. искове, с предмет правото на собственост върху 1/2 ид. ч. от недвижим имот, находящ се в [населено място]. С решение от 25.06.2019 г. по гр. д. №14507/2017 г. на Софийски районен съд са уважени установителните искове срещу П. Д. и А. Д., както ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?