Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Иванка АнгеловаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Търговска Колегия, второ отделение, в закрито заседание на единадесети януари, през две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Върбанова

ЧЛЕНОВЕ: Петя Хорозова

Иванка Ангелова

като разгледа докладваното от съдия Ангелова ч. т. д.№******год. и за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на „Юробанк България“ АД, чрез процесуален представител, срещу протоколно определение №******г. по гр. д. №******г. на Софийски апелативен съд, ГО, 8 с-в, с което е прекратено производството по въззивното дело поради недопустимост на въззивната жалба.

В частната жалба се излагат подробни доводи за неправилност – необоснованост и незаконосъобразност на обжалваното определение, въз основа на които се претендира неговата отмяна. За несъобразено от състава на САС се сочи обстоятелството по съществуването на товарителница с дата 28.06.2021г., с пощенско клеймо от същата дата, което изключва възможността за приемане на пратката от куриер на 29.06.2021г., съответно неправилно кредитиране от съда на товарителница от втората дата. Навежда допуснато от съда процесуално нарушение, изразяващо се в неправилно разпределяне на доказателствената тежест, довело до непроведено пълно и главно доказване неистинността на процесната товарителница с дата 28.06.2021г., както и неизясняване на обстоятелството, че пратката е била предадена на куриер на Спиди едва на 29.06.2021г., поради отказ на съда да уважи искането на жалбоподателя за ангажиране на допълнителни доказателства.

Ответникът по касационната жалба – П. Н. П., чрез процесуален представител, депозира отговор, с който оспорва частната жалба.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, IІ отделение констатира, че частната жалба е подадена от надлежна страна, срещу акт, подлежащ на обжалване по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК, като е спазен преклузивният срок по чл. 275, ал. 1 ГПК.

С обжалваното определение въззивният съд е приел, че въззивната жалба е просрочена, поради подаването й след изтеклия на 28.06.2021г. двуседмичен срок за обжалване по чл. 259, ал. 1 ГПК, който е започнал да тече от 14.06.2021г., когато е връчено първоинстанционното решение на надлежен процесуален представител на страната. След обсъждане на докладваните в съдебното заседание удостоверения от третото неучастващо по делото лице, а именно пощенският оператор, на който е предоставена пощенска пратка, съдържаща въззивната жалба, съставът на САС е установил, че действително представител на въззивника е генерирал заявка №******г. Куриер на пощенския оператор е посетил адреса на същата дата, като е удостоверил обстоятелството, че не е взел тази пратка /„поради някаква причина пратката не му е била предадена, а са му предадени други пратки на клиента „Адвокатско съдружие „Димитров и съдружници“/. За изяснено е прието, че физически процесната пощенска пратка, която съдържа въззивната жалба, е предадена на куриер на „Спиди“ АД на следващия ден, т. е. един ден след изтичане на срока по чл. 259, ал. 1 ГПК – на 29.06.2021г.

За основателни настоящият състав намира възраженията на частния жалбоподател за непроведено пълно и главно доказване от страна на оспорващия, че пратката е предадена на куриер на 29.06.2021г., тъй като издадените от Спиди АД удостоверения, на които съставът на САС е обосновал решаващите си изводи, имат характер на частен свидетелстващ документ. Неизяснени са обстоятелствата по съществуването на две съпровождащи пратката товарителници, при един изпълнител на куриерската услуга, също така – за причината и основанието за служебното генериране от Спиди АД на втората товарителница, както и каква информация дава отразеното в първата товарителница от 28.06.2021г. в горния десен ъгъл отбелязване за взета на 28.06.2021г. – 10.08 “ и доставено до: 29.06.2021г.“

Като съобрази, че настоящото производство е при условията на неограничен въззив, в който смисъл са постановките на ТР №******г. по тълк. д. №6/2017г. на ВКС, ОСГТК, намира, че за изясняване на спора по спазване на решаващия срок за подаване на въззивната жалба следва да се даде възможност на оспорващата страна – ответникът по делото, да ангажира надлежни доказателства, при необходимост и техническа експертиза, за установяване на горепосочените неустановени, релевантни за спора, факти. Следва да се предостави възможност и на насрещната страна, частния жалбоподател, да ангажира допълнителни доказателства, съобразно заявеното в частната жалба искане.

Така мотивиран, съставът на Върховния касационен съд, Търговска колегия, второ отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на страните по делото да ангажират доказателства за установяване на горепосочените обстоятелства, в 7-дневен срок от връчване на настоящия акт.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕД АТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.2.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]