Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Розинела ЯнчеваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

от значение за изхода по конкретното дело, който е включен в предмета на спора и е обусловил правните изводи на съда в обжалваното решение/определение. ВКС не е задължен да го изведе от твърденията на касатора, както и от сочените от него факти и обстоятелства в касационната жалба, а може само да го конкретизира, уточни и квалифицира. Неформулирането на такъв въпрос е достатъчно основание за недопускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК. Допълнително касаторът следва да аргументира наличието на някое от допълнителните основания за допускане на касационно обжалване, визирани в чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети януари две хиляди двадесет и трета година в състав:

Председател: ПЛАМЕН СТОЕВ

Членове: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Янчева гр. дело №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба вх. №******г. подадена от М. Д. Д., чрез пълномощника му М. А. Г.-Д., срещу определение №******г. по в. ч. гр. д. №******г. на Софийски градски съд, с което е оставена без уважение частната жалба на М. Д. Д. срещу определение №******г. по гр. д. №48150/2020 г. на Софийски районен съд за оставяне без уважение на подадената молба с правно основание чл. 83, ал. 2 ГПК за освобождаване на ищеца М. Д. Д. от заплащане на държавна такса за разглеждане на предявените искове.

В атакуваното пред ВКС определение е изложено, че целта на разпоредбата на чл. 83, ал. 2 ГПК е да даде възможност за защита на лични или имуществени права и на лица, чието материално положение не позволява поемане изцяло или частично на разходите за съдебното производство; материалното състояние на лицето се преценява с оглед неговите и на членовете на семейството му доходи, имущество, здравословно състояние, трудова заетост, възраст и всяко друго констатирано обстоятелство, което е от значение за преценката дали лицето разполага с достатъчно средства да заплати таксите и разноските по делото. Въз основа на това в определението е прието, че въззивният съд следва да извърши преценка на материалното и гражданско състояние на ищеца въз основа на посочените признаци.

Софийски градски съд е съобразил представената към молбата по чл. 83, ал. 2 ГПК декларация относно имущественото и гражданско състояние на Д., с която последният е декларирал, че получава доходи от пенсия в размер от 245.50 ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?