Решение №****/**.**.2012 по дело №****/2010

докладвано от съдия Стойчо Пейчев


Анотация

Въпрос

Относно приложението на чл. 45 ППЗСПЗЗ, ал. 3, ал.5, т. 1 и ал. 6; чл. 45а ППЗСПЗЗ; чл. 48 ППЗСПЗЗ, чл. 48а ППЗСПЗЗ, както и на чл. 24 ЗСПЗЗ и пар. 11, ал. 2 ПЗР ЗСПЗЗ, касаещи разпоредителните правомощия на ликвидационните съвети да извършват продажба на парцелирани с одобрен парцеларен план терени на бивши стопански дворове до изменението на ППЗСПЗЗ/ДВ, бр.122 от 19.12.1997 год./; правомощията на органите на общинската администрация по издаване на актове за изменение на планове, свързани с парцелиране на стопански дворове и територии, представляващи част от имуществото на бившите селскостопански организации; обхвата на инцидентния/косвения/ съдебен контрол спрямо стабилни административни актове с предмет изменение на планове, свързани с парцелиране на стопански дворове и територии, част от имуществото на прекратените селскостопански организации.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение в съдебно заседание на единадесети октомври две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

КАМЕЛИЯ МАРИНОВА, ВЕСЕЛКА МАРЕВА

със секретар Зоя Якимова

изслуша докладваното от председателя (съдията) СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ гражданско дело под №******година

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

С определение №******год. е допуснато касационно обжалване на въззивното решение №******год. по гр. дело №******год. на Пловдивския окръжен съд, с което е потвърдено решение №******год. по гр. дело №3540/2009 год. на Пловдивския районен съд, 14-ти гр. състав. С първоинстанционното решение е бил уважен предявения от З."Е.-97", [населено място] иск по чл. 108 ЗС, като [фирма], [населено място], представляван от Д. Т. Ф., е осъден да предаде владението върху * кв. м., съставляващи югозападната част от ПИ * по кадастралната карта на [населено място], общ. М., целият с площ * кв. м., която процесна част е заключена между имоти *, * и *, с размери * м. Със същото решение е уважен и иска по чл. 109 ЗС, като касаторът е осъден да премахне изградената масивна ограда в югозападната част на имот * с дължина *

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решение по (предстои добавяне), Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация