Анотация

Въпрос

Относно задължението на съда да изложи мотиви за всички обстоятелства, които обуславят размера на обезщетението за неимуществени вреди и да приложи законовия критерий за справедливост не абстрактно, а с оглед репариране на вредите, за които е установено, че са в причинна връзка с конкретното незаконно обвинение. Относно процесуално легитимирано ли е М. да отговаря по искове за вреди по чл. 2 ЗОДОВ, причинени от разследващата дейност на длъжностни лица, работещи в обособена структура на министерството, която е самостоятелно юридическо лице.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и първи септември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА, ЕРИК ВАСИЛЕВ

при участието на секретаря Аврора Караджова и прокурора………………..

като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева гражданско дело №******година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПКчл. 293 ГПК.

С Определение №******г. е допуснато касационно обжалване на въззивно решение №******г., постановено по възз. гр. д.№******г. на Софийски градски съд в частта му, предмет на обжалване от С. г. п. и М. на в. р. С въззивния съдебен акт в обжалваната му част касаторите са осъдени да заплатят солидарно на К. Д. Ц., на основание чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ, обезщетение за неимуществени вреди в размер на сумата 10 000 лева, причинени вследствие повдигнато и поддържано обвинение в извършване на престъпление, за което лицето е било оправдано с влязла в сила присъда. По подадената К. Ц. жалба, касационният контрол не е допуснат, поради което решението в частта, с която претенцията му за обезщетение е отхвърлена за

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация