Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016

докладвано от съдия Марио Първанов


Анотация

Въпрос

Задължението на въззивния съд да обсъди всички обстоятелства по делото, включително и безспорните такива между страните относно извършените плащания с ордери на парични суми по процесното споразумение, като в мотивите на решението вземе отношение по всички доводи на страните и доказателствата по делото, както и дали има съществено процесуално нарушение ако въззивният съд въпреки оплакванията във въззивната жалба, че първоинстанционният съд не се е съобразил с липсата на спор между страните по съществуването на представените от ищеца мемориални ордери и по обстоятелството, че същите удостоверяват получаването от ответницата на сумите, формиращи претендираната главница, не поправи допуснатите нарушения във връзка с доклада ?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи септември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: МАРИО ПЪРВАНОВ

Членове: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ЕРИК ВАСИЛЕВ

при секретаря Аврора Караджова

изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр. дело №******г.

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма], [населено място], подадена от пълномощника му адвокат К. М., срещу решение от 28.03.2013 г. по гр. дело №******г. на Софийския градски съд, с което е потвърдено решение от 28.02.2012 г. по гр. д.№******г. на Софийския районен съд в частта, с която са отхвърлени исковете на касатора срещу С. Д. П. за сумата 5 200 лв., получена по нищожно споразумение и за сумата 2 100 лв. – мораторна лихва за периода 28.02.2007 г. – 13.01.2010 г. Въззивният съд е приел, че от доказателствата по делото не може да се направи обоснован извод за това, че между страните по делото е настъпило имуществено разместване на блага и това разместване няма договорно или друго основание. Представените мемориални ордери не установяват по

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
    Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства по делото, доводите и възраженията на страните, както и всички правно-релевантни факти, от които произтича спорното право, като изведе свои самостоятелни фактически констатации и правни изводи?
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация