Решение №****/**.**.2015 по дело №****/2015

докладвано от съдия Ценка Георгиева


Анотация

Въпрос

Наличието на клауза за реално положени грижи преди сключването на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу гледане и издръжка, изключва ли възможността договорът да се развали изцяло, дори да се докаже, че след сключването му приобретателят не е изпълнявал виновно задълженията си по него и в тази връзка следва ли престираните преди сключването на договора грижи да се трансформират в техния паричен еквивалент ? Правните последици в хипотезата на неизправност на кредитора – прехвърлител по договор за гледане и издръжка, изразяваща се в неоказване необходимото съдействие за изпълнение на задължението в натура и действията, които длъжникът трябва да предприеме ?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 13 октомври две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател:

Ценка Георгиева

Членове:

Илияна Папазова, Майя Русева

При секретаря Анжела Богданова, като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр. д. №******г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК и сл.

С определение №******г., постановено по настоящото дело №******г. на ВКС, ІІІ г. о., е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Бургаския окръжен съд, ІІ възз. гр. с-в, №******г. по в. гр. д. №******г., с което е отменено решението на Поморийския районен съд, №97/22.05.2014г. по гр. д. №295/2013г., и вместо него с въззивното решение е отхвърлен предявеният от Е. К. К. против А. А. С. и П. Д. С. иск за разваляне на сключения между тях договор за прехвърляне на недвижими имоти срещу задължение за гледане и издръжка за 5,27% ид. части от всеки от недвижимите имоти, и е потвърдено в частта, с която договорът е развален за останалите 94,37 % ид. части от прехвърлените имоти.

Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021
    За съдържанието на насрещните задължения по договора за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане? Кога е налице неизпълнение на задълженията на приобретателя по такъв договор, съответно кога неизпълнението е съществено? При забава на кредитора как трябва да процедира длъжникът – приобретател по алеаторния договор, за да бъде…
  • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
    За съдържанието на насрещните задължения по договора за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане; кога е налице неизпълнение на задълженията на приобретателя по такъв договор, съответно кога неизпълнението е съществено; при забава на кредитора как трябва да процедира длъжника – приобретател по алеаторния договор, за да бъде…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 2 ГПК

Навигация