Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016

докладвано от съдия Ирина Петрова


Анотация

Въпрос

Нарушение на колективните интереси на потребителите по смисъла на чл. 186, ал. 2 ЗЗП, във вр. с глава шеста ЗПП, би могло да бъде осъществено чрез включване на клаузи, съдържащи характеристиките по чл. 143, ал. 1 ЗЗП, т. 1 – 18, които са предварително изготвени от търговеца и неиндивидуално уговорени, но несъдържащи непременно в ОУ към договора. Без значение е дали предварително изготвеният договор следва да бъде квалифициран като типов, еднотипен, еднообразен.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т. о. в открито заседание на двадесет и осми ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател:

Дария Проданова

Членове:

Емил Марков, Ирина Петрова

при секретаря Елеонора Стоянова като изслуша докладваното от съдията Петрова т. д. №******год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК във вр. с чл. 386, ал. 3 ГПК, предл. второ.

Образувано е по касационната жалба на Комисията за защита на потребителите срещу Решение №******г. по в. т. д.№******г. на САС, ТО, 9 състав, с което е обезсилено решението по гр. д.№******г. на СГС, ГО, 4 състав и е прекратено производството по делото по предявените от К. колективни искове за прогласяване на нищожността поради неравнопоставеност на клаузите на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 и чл. 9 от договор за микрокредит /версия 2012г./, предлаган от [фирма] на заематели, за постановяване преустановяване прилагането на тези неравноправни клаузи, за задължаване на „Фактор И. Н.“ да отстрани тези клаузи от предлагания договор и да огласи по подходящ начин, и

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
    По начина, по който е определена, неустойката за забавено изпълнение на задължението за заплащане на възнаграждение не е съобразена с вида на неизпълнението на продавача и размера на неизпълнената част, тъй като размерът на неустойката не е определен като тяхна функция, доколкото се съизмерява с продажната цена на имота, определена…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 386 ал. 3 ГПК

Навигация