Решение №****/**.**.2017 по дело №****/2016

докладвано от съдия Дария Проданова


Анотация

Въпрос

В молбата за отмяна липсва конкретно посочване, кое е новото обстоятелство, обуславящо прилагането на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК, както и кое е решението, постановено в исково производство между същите страни и на същото основание, което е в противоречие с решението на Великотърновския апелативен съд – чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК. Основанието по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК не е налице. В първоинстанционното и въззивното производство дружеството е било представлявано от адв. С. Б., редовно упълномощена от вписаните в търговския регистър управители Д. М. и А. И.. Било е призовавано, чрез адв. Б. от адреса на кантората ѝ. На този адрес е било изпратено и съобщението за въззивното решение с приложен препис към него. Връчено е на адв. Е..П., която го е приела със задължение да го предаде. Т.е. налице е редовно връчване по реда на чл. 46 ГПК. В случай, че адв. П. не е предала известието на адв. Б. (обстоятелство, което не се твърди), то за страната е съществувала възможността по чл. 64 ГПК от момента на узнаването, респ.депозиране на касационна жалба при позоваване на незапочнал да тече срок по чл. 283 ГПК, поради нередовно уведомяване. Доказателства за нередовност на уведомяването не са представени.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ТК І т. о. в публичното заседание на двадесет и осми ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател:

Дария Проданова

Членове:

Емил Марков, Ирина Петрова

при участието на секретаря Елеонора Стоянова, като изслуша докладваното от съдията Проданова т. д. №******год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 303, ал. 1 ГПК.

Образувано е по молбата на [фирма] за отмяна с посочени основания по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК, чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК и чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК на влязлото в сила Решение №******год. по т. д.№******год. на Великотърновския апелативен съд. С него съдебният състав е потвърдил Решение №******год. по т. д.№******год. на Габровския окръжен съд в обжалваната от дружеството част. С нея е бил уважен предявеният от С. Д. С. срещу [фирма] иск с правно основание чл. 536, ал. 2 ГПК вр. чл. 29 ЗТР за установяване нищожността на заличаване на вписано по партидата на дружеството обстоятелство (досегашен управител) и вписване на ново обстоятелство (нов

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 303 ал. 1 т. 1 ГПК, чл. 303 ал. 1 т. 4 ГПК, чл. 303 ал. 1 т. 5 ГПК

Навигация