Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

докладвано от съдия Албена БоневаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд, гражданска колегия, четвърто отделение, в закрито заседание на десети януари две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия А. Бонева гр. дело №******г. взе предвид следното:

Делото е по чл. 303, ал. 1, т. 3 ГПК.

Образувано по молба на З. С. З. за отмяна на влязло в сила решение №******г. на Пловдивския районен съд, постановено по гр. д. №******г.

Молителят обосновава молбата с твърдение, че решението се основава на заповед №******г. на изпълнителния директор на ИА „ВКВПД“, която е отменена с влязло в сила решение на Административен съд София – град, потвърдено ВАС.

Първоинстанционното решение на Пловдивския районен съд е потвърдено Пловдивския окръжен съд, поради което съставът на Върховния касационен съд приема, че предмет на молбата за отмяна е въззивното решение, постановено по делото – №******г. по въззивно гр. д. №16/2020 г. на Пловдивския окръжен съд (така указанията в ТР №7/2014 г. на ОСГТК на ВКС).

Ответникът по молбата ИК „Военни клубове и военно-почивно дело“, представлявана от изпълнителния директор И. К., чрез главен юрисконсулт К. В. – Т., излага съображения, че тя е недопустима, евентуално – неоснователна. Моли за присъждане на съдебноделоводни разноски.

Съставът на Върховния касационен съд намира, че молбата е допустима. Подадена е в срок – молителят не е бил страна в административното производство, не е получавал съобщения по административното дело, а това, че решението на административния съд е било публикувано на страницата на съда не значи, че именно от тази дата и молителят е бил в известност за постановения резултат. Настоящият състав приема, че З. е узнал за окончателното решение на административния съд на 13.10.2022 г., като няма данни, които да сочат на друг извод.

Молбата е подадена от легитимна страна, срещу влязло в сила съдебно решение, ползващо се със сила на присъдено нещо. Делото следва да бъде насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание.

МОТИВИРАН от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДЕЛОТО да се докладва за насрочване в открито съдебно заседание.

Да се призоват страните.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определение по (предстои добавяне)

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]