Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2014

докладвано от съдия Костадинка Недкова


Анотация

Въпрос

Съдът следи ли служебно за нищожност, поради неравноправност на клаузи в договор, чието изпълнение се претендира, или следва да се произнесе по този въпрос само по възражение на ответника, направено в срока за отговор на исковата молба?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публичното заседание на двадесет и осми януари две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

МАРИАНА КОСТОВА, КОСТАДИНКА НЕДКОВА

при участието на секретаря Милена Миланова, като разгледа докладваното от съдия Костадинка Недкова т. дело N 3686 по описа за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Допуснато е касационно обжалване на решение №******г. по в. гр. д. №******г. на Апелативен съд С., с което е потвърдено решение №******г. по гр. д. №******г. на Софийски градски съд, в частта, с която са частично уважени предявените от [фирма] срещу Г. Н. Г. и Н. М. И. положителни установителни искове по реда чл. 422 ГПК, като е признато за установено, че съществуват вземания на банката по договор за ипотечен кредит от 26.06.2007г. срещу Г. Н. Г. и Н. М. И. за лихва за периода от 01.07.2010г. до 02.02.2011г. в размер на 10 835,14 лева. В останалата част, в която е потвърдено частичното уважаване на предявените от [фирма] срещу касаторите положителни установителни искове по реда чл. 422 ГПК, като е признато за

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2018
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички възражения и доводи на страните, както и събраните доказателства за релевантните факти, на които те се основават и да изложи мотиви по тях?
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно задължението на въззивния съд да следи служебно за наличие по делото на фактически и/или правни обстоятелства, обуславящи неравноправност на клауза/и в потребителски договор?
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Представлява ли удостоверението за наследници, издадено от компетентен орган, в упражняване на удостоверителната му функция, по установените форма и ред, официален свидетелстващ документ, притежаващ обвързваща съда материална доказателствена сила?
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно задължението на въззивния съд да следи служебно за наличие по делото на фактически и/или правни обстоятелства, обуславящи неравноправност на клауза/и в потребителски договор.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  1. Допустимо ли е предявеният иск по реда на чл.422, ал.1 ГПК за установяване дължимост на вземане по договор за банков кредит поради предсрочна изискуемост да бъде уважен само за вноските с настъпил падеж, ако предсрочната изискуемост не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението за издаване на…
 • Решение №****/**.**.2017 по дело №****/2015
  Следва ли въззивният съд да разгледа възражения за нищожност на договор за кредит, сключен при общи условия между небанкова институция и физическо лице, с посочено основание за неравноправен характер на клаузите поради противоречие със Закона за защита на потребителите и Закона за задълженията и договорите, когато това възражение е направено…
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Относно правомощията на въззивния съд при констатирана нередовност на исковата молба.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  1. За задължението на въззивния съд при постановяване на решение да се основава на установените по делото факти и обстоятелства, като обсъди всички доводи на страните? 2. Следи ли съдът служебно за нищожността на сделка с потребител поради наличие на неравноправни клаузи, въз основа на която страна по делото претендира…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За задължението на съда да следи служебно за неравноправни клаузи в потребителските договори.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация