Решение №****/**.**.2017 по дело №****/2016

докладвано от съдия Емил Томов


Анотация

Въпрос

За задължението на въззивния съд да изпълни изискването на чл. 235, ал. 2 ГПК и чл. 235, ал. 4 ГПК като изложи мотиви ,в които да обсъди твърденията и разгледа възраженията на ответника- жалбоподател , да основе решението си на приетите за установени обстоятелства, а изводите му да намерят писмено отражение в мотивите , дори при позоваване на чл. 272 ГПК.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми октомври, две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛ ТОМОВ

ЧЛЕНОВЕ:

БОРИС ИЛИЕВ, ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

при участието на секретаря Росица Иванова изслуша докладваното от съдията Емил Томов гр. дело №******година.

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

Образувано е на касационна жалба на Г. С. В. срещу решение №******г. по в. гр. дело №******г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение №******г по гр. д. №******г на Софийски градски съд

Касационната жалба съдържа искане за отмяна на решението като неправилно, изтъкват се допуснати процесуални нарушения. Въззивният съд е следвало да обсъди довода за допуснати съществени процесуални нарушения на първоинстанционния съд по събиране и оценка на доказателствата и да допусне допълнително поисканите с въззивната жалба свидетели. Без да е обсъдил възраженията и без да е основал решението си на приетите от него обстоятелства, в нарушение на чл. 236, ал. 2 ГПК Софийски апелативен съд е препратил към мотивите на първата инстанция. Материалният закон е приложен неправилно, тъй

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
    Допустими ли са свидетелски показания за установяване нищожност на договор за продажба, като сключен с цел обезпечаване на задължение по договор за заем между същите страни?
  • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
    За задължението на въззивната инстанция, на съд по съществото на спора, да обсъди всички допустими и относими доказателства, възраженията и доводите на страните и в очертаните с въззивната жалба рамки, съобразно правомощията си по чл. 269 ГПК, да се произнесе и по всички заявени във въззивната жалба оплаквания на въззивника.
  • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
    1. За правомощието на съда по чл. 272 ГПК; 2. За задължението на съда да се произнесе по всички възражения на страните и да мотивира решението си като посочи фактически и правни изводи; 3. За предпоставките за допускане на доказателствено искане при условията на чл. 266, ал. 3 ГПК и…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Навигация