Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016

докладвано от съдия Мими Фурнаджиева


Анотация

Въпрос

Следва ли заплатеното обезщетение по задължителната застраховка трудова злополука, сключена от работодателя, да се приспада от обезщетението, определено по иск за присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на деветнадесети септември през две хиляди и шестнадесетата година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

МИМИ ФУРНАДЖИЕВА, ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

и

при участието на секретаря Цветанка Найденова, като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр. д. №******гражданско отделение на ВКС за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационната жалба на И. Й. Р. от [населено място], чрез процесуалния й представител адв. С. А., против въззивно решение №******г., постановено по в. гр. д. №******г. по описа на окръжния съд в гр. Перник, в частта му, с която е потвърдено решение №******г., постановено по гр. д. №******г. по описа на районния съд в гр. Радомир в частта му за отхвърляне исковете на Р. против [фирма], със седалище и адрес на управление в [населено място], за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в резултат на трудова злополука от 29 ноември 2011 г. за сумата над 8653,88 лева до предявения размер от 19500 лева, ведно със законната лихва върху главницата, считано от предявяването на иска, и за

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
    Допустимо ли е да се намалява обезщетението при трудова злополука поради груба небрежност от страна на работника,при условие,че работодателят не е осигурил безопасни условия на труд?
  • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
    При присъждане на обезщетение по чл. 200 КТ, когато ищецът претендира единствено обезщетение за претърпените от трудовата злополука неимуществени вреди, приспада ли се полученото обезщетение за временната нетрудоспособност на основание чл. 200, ал. 3 КТ?
  • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
    Относно задължението на въззивния съд да приложи императивната норма на чл. 200, ал. 3 КТ като при присъждане на обезщетението по чл. 200 КТ приспада полученото от пострадалия обезщетение за временна нетрудоспособност.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация