Решение №****/**.**.2017 по дело №****/2016

докладвано от съдия Светлана Калинова


Анотация

Въпрос

Апортът, който е вписан само в търговския регистър, но не и в Службата по вписванията, противопоставим ли е на лицето, което е придобило правото на собственост от същия праводател и чийто акт е вписан в Службата по вписванията, т.е. по приложението на чл. 113 ЗС, като с оглед особеностите на настоящия случай е прието, че следва да бъде разгледана конкретната хипотеза ако едно и също лице се е разпоредило с правото на ползване в полза на един правен субект, след което се е разпоредило с правото на собственост в пълния му обем в полза на друг /доколкото в последващия акт на разпореждане не е посочено, че правото на ползване не се включва в предмета на разпореждане/, противопоставимо ли е първото разпореждане на последващия приобретател, ако то не е било вписано в Службата по вписванията ?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светлана Калинова

ЧЛЕНОВЕ:

Мими Фурнаджиева, Геника Михайлова

при участието на секретаря Даниела Цветкова и в присъствието на прокурора като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова гражданско дело №******година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на А. И. К. от [населено място] срещу въззивното решение на Великотърновския апелативен съд, постановено на 10.02.2016г. по в. гр. д.№******г., с което след частична отмяна на решението на първоинстанционния съд е отхвърлен предявеният от А. И. К. срещу [фирма] иск по чл. 108 ЗС за предаване владението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1 508.1.2, намиращ се в [населено място], [улица], ет. 1в сграда 1, разположена в ПИ с идентификатор 63427.2.1508с предназначение на самостоятелния имот: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта 1, посочена в документа площ 64.85кв. м. и прилежащите части: съответните общи части от сградата и от

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация