Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Костадинка Недкова


Анотация

Въпрос

Допустимо ли е страните по договор за финансов лизинг да уговорят, че при предсрочно прекратяване на договора, лизингополучателят има задължение да заплати лизинговите вноски за периода от прекратяването до края на срока на договора, вкл. под формата на неустойка?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публичното заседание на трети декември две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

МАРИАНА КОСТОВА, КОСТАДИНКА НЕДКОВА

при участието на секретаря Милена Миланова, като разгледа докладваното от съдия Костадинка Недкова т. дело N 203 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по жалба на [фирма], [населено място], срещу решение №******г. по в. т. д. №******г. на Апелативен съд - Пловдив, с което е потвърдено решение №******г. по т. д. №******г. на Окръжен съд - Пловдив, в частта, с която е отхвърлен предявения по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК от касатора срещу [фирма] иск за установяване дължимост на сумата 73 115,83 евро /разликата между претендираните за дължими 83 990,28 евро с ДДС и приетите за такива 10 874,45 евро с ДДС/ по издаден за сумата от 91 116,92 евро запис на заповед от 14.08.2007г., с който е обезпечено изпълнението на сключен между страните договор за финансов лизинг на МПС с опция за прехвърляне на собственост №******г., ведно със законна лихва върху главницата, считано

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015
    Относно възможността наемодателят да претендира от наемателя под формата на неустойка всички оставащи наемни вноски след прекратяване на договора за наем и след връщане на наетата вещ, когато страните изрично са уговорили такава последица при едностранно прекратяване на наемния договор от наемателя.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация