Решение №****/**.**.2017 по дело №****/2016

докладвано от съдия Светлана Калинова


Анотация

Въпрос

При разрешаване на въпросите за произхода на средствата, вложени във възмездно придобиване на недвижими имоти по време на брак между страните, следва ли да се презумира влагането на общи за съпрузите средства приоритетно пред влагане на лични средства или е необходимо съдът да извърши преценка относно фактите, имащи значение за определяне произхода на вложените средства във всеки конкретен случай ?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светлана Калинова

ЧЛЕНОВЕ:

Мими Фурнаджиева, Геника Михайлова

при участието на секретаря Даниела Цветкова и в присъствието на прокурора като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова гражданско дело №******година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Н. В. П. от [населено място] срещу въззивното решение на Пернишкия окръжен съд, постановено на 18.12.2015г. по в. гр. д.№******г., с което е отменено решението на първоинстанционния съд в частта, с която е прието за установено по отношение на И. З. Г., че Н. В. П. е собственик на 71.28% ид. части от УПИ X.-544, целият от 567кв. м., находящ се в кв.53 по плана на [населено място], [община], ведно с построената в този имот двуетажна масивна вилна сграда със застроена площ от 39кв. м. като придобити чрез трансформация на лични парични средства по време на брака и вместо това така предявената претенция

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение №****/**.**.2018 по дело №****/2017
    За преценката на доказателствата при разрешаване на спора за произхода на вложените средства в придобиване на имущество по време на брака.
  • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
    Има ли статут на съпружеска имуществена общност недвижим имот, закупен през време на брака от единия съпруг, с парични средства, получени от продажба на друг недвижим имот, който е бил съсобствен между съпруга-купувач и детето на съпрузите, придобит от тях на основание договори за дарение и наследяване?
  • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
    Трябва ли да се счете за оборена презумпцията за съвместен принос по чл. 21, ал. 3 СК при придобиване на вещното право по време на брака и на възмездно придобивно основание, когато не е установена липса на принос на другия съпруг?
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация