Решение №****/**.**.2017 по дело №****/2016

докладвано от съдия Василка Илиева


Анотация

Въпрос

След като писменото изявление от кредитора по чл. 87, ал. 2 ЗЗД за разваляне на един двустранен договор поради неизпълнението му от длъжника е достигнало до длъжника, кога настъпват правните последици от развалянето и могат ли тези правни последици да бъдат заличени от кредитора по-късно чрез отправяне на повторна покана за изпълнение и отправяне на предупреждение, че при неизпълнение договорът ще се счита за развален, респективно може ли изявление за разваляне на двустранен договор, което е достигнало до получателя си, да бъде оттеглено чрез отправяне на повторна покана за изпълнение и отправяне на предупреждение, че при неизпълнение договорът ще се счита за развален ?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на деветнадесети септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОИЛ СОТИРОВ

ЧЛЕНОВЕ:

ВАСИЛКА ИЛИЕВА, ЗОЯ АТАНАСОВА

при секретаря Ани Давидова изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА гр. дело №******година

Производство по чл. 290 ГПК.

С определение №******г. е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК касационно обжалване, по касационна жалба на О. В. К., подадена чрез адв. В. Д., на въззивно решение №******г., постановено по гр. д. №******г. по описа на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение от 07.02.2014 г. по гр. д. №******г. по описа на Софийски градски съд, с което са отхвърлени като неоснователни предявенитe от О. В. К. против А. И. М. искове: иск за признаване на установено, че в негова полза съществува вземане за сумата от 24 000 лв., представляваща част от цялата сума в размер на 210 824, 78 лв., явяваща се левовата равностойност на получената от ответника сума в размер на 107 793 евро по развален предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
    След настъпване на правните последици от прекратяване с обратна сила на договор за продажба на вземане, могат ли тези правни последици да бъдат заличени по-късно от страните с последващо споразумение?
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация