Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Боян ЦоневКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори декември през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, частно гр. дело №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 274, ал. 2, изреч. 2, във вр. с ал. 1, т. 1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на „Инженерконсулт 2015“ ООД срещу определение №******г., постановено по гр. дело №******г. от друг състав на Четвърто гражданско отделение на Върховния касационен съд (ІV-то гр. отд. на ВКС). С обжалваното определение е оставена без разглеждане, подадената от жалбоподателя молба за отмяна на влязлото в сила решение №******г. по гр. дело №******г. на Софийския градски съд (СГС), и е прекратено производството по делото пред ВКС.

Частната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок от процесуално легитимирано за това лице срещу подлежащо на обжалване определение на ВКС.

В жалбата се поддържат оплаквания и доводи за недопустимост, евентуално – за неправилност на обжалваното определение. В подкрепа на оплакването за недопустимост се излагат съображения, че решението на СГС, чиято отмяна е искана, не е влязло в сила, поради което няма годен предмет на отмяна – молбата за това е преждевременно подадена. В подкрепа на оплакването за неправилност се излагат съображения, че съставът на ВКС неправилно се е позовал на т. 3 от тълкувателно решение (ТР) №7/31.07.2017 г. на ОСГТК на ВКС, тъй като според жалбоподателя, решенията на съда по жалби срещу постановления за възлагане не попадат в обхвата на този тълкувателен акт. Във връзка с последното отново се изтъква и че част от решението на СГС, чиято отмяна е искана, има характера на прекратително определение, което според жалбоподателя не е влязло в сила. Поддържат се доводи за неправилност и на алтернативния извод на ВКС, че жалбоподателят е основал молбата си за отмяна на чужди права – такива на „Инженерконсулт“ ООД (в несъстоятелност), което е недопустимо съгласно чл. 26, ал. 2 ГПК.

Ответникът по частната жалба „Инвестбанк“ АД в отговора си излага доводи и съображения за неоснователност на жалбата.

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.

Атакуваното с молбата за отмяна на жалбоподателя „Инженерконсулт 2015“ ООД, решение №260909/30.10.2020 г. на СГС е постановено в производство по чл. 435, ал. 3 ГПК и с него съдът се е произнесъл, както ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?