Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Тотка Калчева


Анотация

Въпрос

По силата на чл. 269 ГПК въззивният съд се произнася служебно по валидността на първоинстанционното решение, по допустимостта – само в обжалваната част, а по останалите въпроси е ограничен от посоченото от въззивника в жалбата. В този смисъл проверката на въззивния съд за правилност е ограничена до обжалваната част на решението. В случай, че са предявени кумулативно няколко иска и с въззивната жалба се обжалва първоинстанционното решение само по един от тези искове, въззивният съд не може да се произнася по правилността на решението в частта по останалите искове. При условие, че подадената въззивна жалба е основателна по обуславящия иск и първоинстанционното решение се отменя в тази част, то въззивният съд следва да се произнесе и по обусловените искове. Ако предметът на въззивното производството е ограничен от въззивника до обусловените искове, въззивният съд не се произнася по правилността на първоинстанционното решение в необжалваната му част по обуславящия иск. Претенцията за лихви има акцесорен характер спрямо вземането за връщане на предоставената по договора за кредит парична сума (главница), поради което отмяната на първоинстанционното решение по иска за лихви не налага отмяна на решението в частта за главницата.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, І отделение, в публично заседание на четиринадесети ноември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Тотка Калчева

ЧЛЕНОВЕ:

Вероника Николова, Кристияна Генковска

при секретаря П. П., след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т. д.№******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма], [населено място] срещу решение №******г., постановено по т. д.№******г. от Пловдивския апелативен съд, в частта, с което е отменено решение №******г. по т. д.№******г. на Смоленския окръжен съд и е отхвърлен предявеният от [фирма], [населено място] против Г. Т. К. и С. С. К., [населено място] иск за признаване за установено съществуването на вземане, обективирано в заповед №438/10.05.13г. и изпълнителен лист по ч. гр. д.№367/2013 г. на Районен съд [населено място], произтичащо от договор за банков кредит от 03.06.08г. за главница в размер на 94009,06 евро ведно със законната лихва от 26.04.13г. В останалата част въззивното решение не е допуснато до касационно обжалване.

Касаторът поддържа, че решението е недопустимо и моли същото да

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 281 т. 2 ГПК

Навигация