Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016

докладвано от съдия Ирина Петрова


Анотация

Въпрос

Относно приложимостта на изключението по чл. 144, ал. 3, т. 1 ЗЗП по отношение на неуговорена индивидуално клауза от ОУ в договор за банков кредит, която предвижда възможност за едностранно увеличаване от страна на банката на първоначално съгласувания размер на базовия лихвен процент.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т. о. в открито заседание на тридесет и първи октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател:

Дария Проданова

Членове:

Емил Марков, Ирина Петрова

при участието на секретаря Елеонора Стоянова като изслуша докладваното от съдията Петрова т. д. №******год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационната жалба на ищеца А. Д. А. против Решение №******г. по гр. д.№******г. на Софийски градски съд, ГО, 4-а въззивен състав, с което е потвърдено решението по гр. д.№******г. на Софийски РС, 34 състав за отхвърлянето на обективно съединените искове за прогласяване нищожността на т. 25.3 от Общите условия на [фирма] за предоставяне на ипотечни кредити /версия септември 2007г./, на основание чл. 146, ал. 1 ЗЗП, като неравноправна по смисъла на чл. 143, т. 10 ЗЗП и чл. 143, т. 12 ЗЗП и на основание чл. 26, ал. 1, предл. трето ЗЗД като противоречаща на добрите нрави. Решението на въззивната инстанция по обективно съединения иск по чл. 55, ал. 1, предл. първо ЗЗД като необжалвано е влязло в

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Решение №****/**.**.2015 по дело №****/2014
  Неравноправни ли са клаузите в договорите за банков кредит, с които банката едностранно определя размера на лихвения процент и на таксата за управление? Прилагат ли се за тези клаузи изключенията, предвидени в чл. 144 ЗЗП, ал. 2 и ал. 3? Какво трябва да е съдържанието на такива клаузи и как…
 • Решение №****/**.**.2015 по дело №****/2015
  Oтносно приложението на изключението по чл. 144, ал. 3, т. 1 ЗЗП спрямо клаузи от договор за банков кредит, касаещи увеличаване на възнаградителната лихва.
 • Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015
  Може ли договор за жилищен и ипотечен кредит да представлява сделка, имаща за предмет финансови инструменти, чиято цена е свързана с измененията на лихвения процент на финансовия пазар? Дали при договори за кредит с променлив лихвен процент, методиката на банката кредитор за определяне на Б. е извън договорното съдържание и…

Цитирано в

 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Неравноправни ли са клаузите в договорите за банков ипотечен кредит, с които банката едностранно определя размера на лихвения процент и прилагат ли се за тези клаузи изключенията, предвидени в чл. 144, ал. 3, т. 1 ЗЗП?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Когато предсрочната изискуемост на вземането по договор за банков кредит не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението по чл. 417 ГПК и е предявен иск по чл. 422, ал. 1 ГПК за кои неплатени падежирали вноски по това съглашение може да се уважи претенцията?
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация