Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016

докладвано от съдия Маргарита Соколова


Анотация

Въпрос

Относно приложението на чл. 19, ал. 1 ЗСПЗЗ и чл. 25, ал. 1 ЗСПЗЗ при наличие на незавършила процедура по възстановяване на земеделска земя. Въпросът е поставен във връзка с придобивното основание по чл. 79, ал. 1 ЗС, което е предмет на обжалваното решение.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в съдебно заседание на тринадесети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател:

Добрила Василева

Членове:

Маргарита Соколова, Гълъбина Генчева

При секретаря Емилия Петрова, като изслуша докладваното от съдията Соколова гр. д. №******г., и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 290 ГПК.

С определение №******г. е допуснато касационно обжалване на въззивното решение №******г. по в. гр. д. №******г. на Пловдивския окръжен съд.

Касаторите Л. П. Н., Д. П. М. и К. П. К. искат отмяна на обжалваното решение като неправилно поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост.

Ответниците по касация Я. Х. А., Х. Я. А., С. Х. А. и Е. Д. А. считат жалбата за неоснователна.

Върховният касационен съд на РБ, състав на I-во г. о., провери заявените с жалбата основания за отмяна на въззивното решение и намира следното:

С обжалваното въззивно решение е потвърдено решение №******г. по гр. д. №168/2014 г. на Карловския районен съд, с което е отхвърлен предявен от касаторите положителен установителен иск за собственост на имот с идентификатор 68080.176.165 по кадастралната карта и

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
    С оглед необходимостта от проверка правилността на извода на въззивния съд за значението, което има за основателността на предявения отрицателен установителен иск обстоятелството, дали протокол, съставен на основание чл.45, ал.4 ППЗСПЗЗ за идентификация на възстановените имоти, е съставен по надлежния ред и може ли от него да се направи извод…
  • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
    Представлява ли имот, по отношение на който има постановено решение за възстановяване на неидентифициран собственик и включен в картата на възстановената собственост като имот, предоставен за стопанисване на общината, земя по смисъла на чл. 19 ЗСПЗЗ и има ли този имот статут на общинска собственост?
  • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
    Липсва ли годен обект на вещни права във всички случаи преди одобряване на План на новообразуваните имоти? (По отрицателен установителен иск против Община Аксаково за собственост върху недвижим имот)
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация