Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

докладвано от Върховен касационен съдКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на единадесети януари през две хиляди двадесет и трета година в състав:

СЪДИЯ ДОКЛАДЧИК: ГАЛИНА ИВАНОВА

по т. д. 61 по описа за 2023 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 255 ГПК.

Молителят „Корунд Х“ ООД, [населено място] чрез адв. С. М. е поискал определяне на срок за постановяване на съдебно решение по т. д. 895/2022 г., САС, ТО, 9 с-в, на основание чл. 257, ал. 2 ГПК.

В молбата са изложени обстоятелства относно това, че делото пред въззивната инстанция, Апелативен съд - София се разглежда по реда на бързо производство, глава 25 ГПК. В открито съдебно заседание на 14.12.2022 г., съдът не бил обявил дата, на която ще се произнесе с решение, съобразно чл. 316 ГПК. На основание чл. 316 ГПК следвало да се произнесе в двуседмичен срок. Счита, че имало неяснота относно срока, в който решението можело да се обжалва. Моли да се определи подходящ срок за обжалване.

Постъпило е становище от съдията докладчик, на основание чл. 255, ал. 2 ГПК, с което са изложени съображения относно това, че е проведено открито съдебно заседание на 14.12.2022 г., в което е даден ход на устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе след съвещание. Непосочване на датата на произнасяне на решението, не можело да повлияе върху евентуалното право на обжалване на бъдещото решение. В тази хипотеза съдът би бил длъжен да изпрати съобщение на страните за постановения акт. Освен това съдията-докладчик сочи, че преди изтичане на инструктивния срок, на съдията докладчик е бил разрешен платен годишен отпуск за периода от 20.01.2022 г. до 08.01.2023 г.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, съдията докладчик установи следното:

Изложените съображения за неспазване на срока за произнасяне, предвиден в чл. 316 ГПК, са неоснователни. Видно от данните по делото, открито съдебно заседание пред въззивния съд е проведено на 14.12.2022 г. Видно от становището на съдията докладчик, същият е ползвал платен годишен отпуск за времето на Коледните и Новогодишните празници от 20.01.2022 г. до 08.01.2023 г.

Преди всичко следва да се посочи, че срокът за произнасяне на съдебно решение е инструктивен, включително и в производствата, предвидени в глава 25 ГПК. Следва пропорционално на целта на бързото производство, да се вземе предвид и сложността на делото, също така и натовареността на съда. Видно е от ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 255 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?