Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Веселка Марева


Анотация

Въпрос

Представлява ли съпружеска имуществена общност недвижим имот, който е предоставен за ползване по реда на ПМС №11/1982г. на един от съпрузите по време на брака и върху него е построена вилна сграда, но изкупуването на земята съгласно §4а ПЗР ЗСПЗЗ и съответно трансформирането на правото на ползване в право на собственост е осъществено след смъртта на другия съпруг?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на втори февруари през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимир Влахов

ЧЛЕНОВЕ:

Камелия Маринова, Веселка Марева

при участието на секретаря Зоя Якимова

като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр. д.№******година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

Обжалвано е решение №******г. по гр. д. №******г. на Бургаски окръжен съд, с което е отменено решение №******г. по гр. д. №******г. на Бургаски районен съд и вместо това е допуснато извършване на съдебна делба на УПИ ХХV, имот пл.№93, в кв.6 по плана на в. с. “Боровете в землището на [населено място], с площ 618 кв. м., заедно с построената в него вилна сграда с площ 50 кв. м. между Т. И. С. с квота 1/8ид. ч., Р. И. А. с квота 1/8 ид. ч., Н. И. Г. с квота 1/8 ид. ч., Н. И. Г. и С. К. Г. с квота 5/8 ид. ч. в съпружеска имуществена общност.

Касационната жалба е подадена Н. И. Г. и С. К. Г. чрез пълномощника адв. С.. Поддържа се, че решението е неправилно

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация