Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Евгений Стайков


Анотация

Въпрос

За действието във времето на влязлото в сила решение на Върховния административен съд, с което е отменен индивидуален административен акт /по смисъла на чл. 13, ал. 2 ЗЕ /, инкорпориран в решение № Ц – 33/14.09.2012 г. на ДКЕВР и дали Регулаторният орган е оправомощен да вземе подходящи мерки за компенсация при съдебна отмяна на решението на ДКЕВР, с които тези временни цени са били определени?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в публичното съдебно заседание на двадесет и шести октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДЕДАТЕЛ:

Камелия Ефремова

ЧЛЕНОВЕ:

Бонка Йонкова, Евгений Стайков

при секретаря Александра Ковачева

изслуша докладваното от съдия Евгений Стайков т. д.№******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма] - [населено място], срещу въззивно решение №******г., постановено по в. т. д. №******г. по описа на Варненски апелативен съд, ТО, І състав.

С определение №******г., постановено по настоящото дело, касационният състав е допуснал касационно обжалване на решението на Варненския апелативен съд в частта му, с която е отхвърлен иска на [фирма] против [фирма] с правно основание чл. 55, ал. 1, предл. трето ЗЗД за сумата 75 372.91лв., представляваща заплатени на отпаднало основание суми по фактури за периода от 11.10.2012г. до 5.07.2013г. за цена за достъп до електропреносната мрежа, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на исковата молба – 29.04.2014г. до окончателното изплащане на сумата, както и в частта му, с която е отхвърлен иска по чл.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация