Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2014

докладвано от съдия Костадинка Недкова


Анотация

Въпрос

В случаите на уговорена неустойка при предсрочно прекратяване на договор за финансов лизинг /от лизингодателя по вина на лизингополучателя/, определена в размер на неплатените по договора лизингови вноски, какъв е дължимият размер на неустойката – цялата непогасена част от лизинговата цена или сумата от неплатените лизингови вноски до датата на прекратяване на договора?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публичното заседание на двадесет и шести ноември две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

МАРИАНА КОСТОВА, КОСТАДИНКА НЕДКОВА

при участието на секретаря Милена Миланова, като разгледа докладваното от съдия Костадинка Недкова т. дело N 2659 по описа за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по жалба на [фирма], [населено място], срещу решение №******г. по т. д. №******г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение №******г. по т. д. №******г. на Софийски градски съд, ТО, в частта, в която предявените от касатора срещу [фирма], и [фирма] исковете с правно основание чл. 92 ЗЗД са отхвърлени за разликата от 30 820,39 лева до 45 598,70 лева – неустойка в размер на лизингови вноски от №******говора за лизинг.

В касационната жалба се сочи, че решението е неправилно, поради нарушение на материалния закон – на чл. 8, чл. 20, чл. 20а и чл. 92 ЗЗД. Поддържа се, че съдът не е взел предвид действителната обща воля на страните по договора, тъй като е тълкувал клаузите на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015
    Относно възможността наемодателят да претендира от наемателя под формата на неустойка всички оставащи наемни вноски след прекратяване на договора за наем и след връщане на наетата вещ, когато страните изрично са уговорили такава последица при едностранно прекратяване на наемния договор от наемателя.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 2 ГПК

Навигация