Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Ирина ПетроваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

не следва да бъде уважено:

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т. о. в закрито заседание на дванадесети декември през две хиляди и двадесет и втора година в състав:

Председател: Евгений Стайков

Членове: Ирина Петрова

Десислава Добрева

като изслуша докладваното от съдията Петрова т. д. №******год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК, образувано по касационна жалба на „Морско Казино”ЕАД/н/, [населено място], действащо чрез адв. Н. П. от САС, упълномощен от М. Д. в качеството й на представляваща „Франсис Резидънс” ЕООД/н/ - дружество, член на Съвета на директорите на „Морско Казино”ЕАД (чл. 234, ал. 1, изр. 2 ТЗ), овластено по смисъла на чл. 235, ал. 2 ТЗ да представлява едноличното акционерно дружество, срещу решение №******г. по в. т. д.№******г. на Апелативен съд Варна. С въззивното решение е потвърдено решение №******г. по т. д./н/ №******г. на ОС Варна за прекратяване на производството по несъстоятелност на „Морско казино” ЕАД/н/ на основание чл. 632, ал. 4 ТЗ и за заличаване на дружеството от търговския регистър.

В касационната жалба е въведено оплакване, че въззивното решение е немотивирано, „формално” и неправилно поради неправилно прилагане на материалния и процесуалния закон, постановено е в противоречие с трайната съдебна практика и правната доктрина. Оспорва се правилността на извода, че наличието на висящи дела, по които страна е длъжникът, не е основание производството по несъстоятелност на „Морско казино” да не бъде прекратено и правилността на извода, че в случая е неприложима разпоредбата на чл. 735, ал. 2, предл. последно ТЗ. Твърдението е, че в случая отсъства предпоставката в предвидения в закона едногодишен преклузивен срок да не е поискано възобновяване на спряното производство или въпреки че е поискано, възобновяването е отказано с влязло в сила решение, тъй като в рамките на преклузивния срок са постъпили две молби за възобновяване на производството по несъстоятелност от кредитора „Петрол ХолдингАД/н/, който е навел твърдения за висящи съдебни производства (по чл. 135 ЗЗД във вр. с чл. 649, ал. 1 ТЗ и висящи установителни искове на кредитори в производства по чл. 694 ТЗ). Поддържа се, че изключенията, регламентирани в чл. 735, ал. 2 ТЗ важат за всички случаи, при които се прекратява производството по несъстоятелност, включително и в хипотезата на чл. 632, ал. 4 ТЗ, т. е. разпоредбата на чл. 735, ал. 2 ТЗ следва да се прилага при настъпили условия, изпълняващи хипотезата на чл. 632, ал. 4 ТЗ при предявени и висящи ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: I-во отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?