Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Любка Богданова


Анотация

Въпрос

При прехвърляне на земята купувачът придобива ли и подобренията и сградите върху нея, щом същите не са изключени изрично като предмет на сделката и необходимо ли е, за да се запази собствеността върху сградата отделно от земята, да бъде изрично уговорено в нотариалния акт, че предмет на прехвърлителната сделка не е собствеността върху сградата, като по този начин да се смята оборена презумпцията на чл. 92 ЗС; фактическото положение за изграждане на самостоятелен обект в сграда, дори в груб строеж, с акт на общинската администрация ли се установява, или може да се докаже посредством акт за удостоверяване годността на конструкцията преди започване на довършителните работи и чрез одобрен архитектурен проект за преустройство; обусловено ли е вещното право на собственост от наличието на самостоятелен обект и необходимо ли е тълкуване на волята на страните при прехвърляне на право на собственост върху терена и цялата изградена върху него сграда, след като е имало одобрен архитектурен проект за преустройство на имота; данните, отразени в имотния регистър, съставляват ли официално удостоверяване и ползват ли се с доказателствена сила?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ГК, ІІІ г. о. в публично заседание на двадесет и седми януари, две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател:

Капка Юстиниянова

Членове:

Л. Богданова, С. Димитрова

при секретаря Райна Стоименова и в присъствието на прокурора като изслуша докладваното от съдията Богданова гр. д.№******год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма], [населено място], подадена чрез юрисконсулт Т. Чемширов срещу въззивно решение №******г. по гр. д. №******г. на Софийски апелативен съд, с което е отменено решение №******г. по гр. д. №******г. на Софийски градски съд, и на основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД е обявен за окончателен предварителен договор, сключен на 26.01.2011 г., по силата на който Р. Х. В. от [населено място] купува от [фирма] - в ликвидация следният недвижим имот: жилище-тризонет, разположен на полуподземния етаж и два надземни етажи на жилищна сграда с идентификатор 68134.1895.290.4.2. със застроена площ на полуподземния етаж от 61.70 кв. м., със застроена площ на първи надземен етаж от 100.45 кв. м. и със застроена площ на втори надземен етаж от 58.55 кв. м. и разгърната застроена

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Навигация