Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2014

докладвано от съдия Анна Баева


Анотация

Въпрос

Преклудиран ли е изложен във въззивната жалба довод, че нарушението на правото на сведения по чл.224 ТЗ е съществено, защото непредставените материали имат отношение към всички точки от дневния ред на събранието, след като още в исковата молба ищецът е навел довод за незаконосъобразност на решенията на ОС поради нарушено право на сведение по чл.224, ал.1 и ал.2 ТЗ, а в първоинстанционното решение съдът е приел, че има нарушение на чл.224 ТЗ, но то е несъществено? Съществено ли е допуснато нарушение на правото на сведения по чл.224 ТЗ, изразяващо се в неизготвяне на писмени материали, ако по точките от дневния ред, за които материалите се отнасят, не е взето положително решение?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в съдебно заседание на осми декември две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РОСИЦА КОВАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА, АННА БАЕВА

при секретаря София Симеонова, като изслуша докладваното от съдия Анна Баева т. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Ж. С. Д. – Т., [населено място] срещу решение №******г. по в. т. д. №******г. на Бургаски апелативен съд, Търговско отделение, с което е потвърдено решение №******г. по т. д. №******г. на Ямболски окръжен съд за отхвърляне на предявените от касаторката против [фирма] иск с правно основание чл. 74 ТЗ за отмяна на решенията на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 21.06.2013г.

Касаторката поддържа, че обжалваното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон и съществени нарушения на процесуалните правила. Поддържа, че въззивният съд неоснователно и в противоречие с изискванията на закона е отказал да се произнесе по довода й, че липсата на писмени материали за събранието съгласно изискването на чл. 224 ТЗ е възпрепятствало вземането на информирани решения по всички точки

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация