Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Маргарита Георгиева


Анотация

Въпрос

Относно задължението на въззивния съд, съгласно чл. 236, ал. 2 ГПК, да обсъди всички доводи и възражения на страната във въззивната й жалба и да изложи свои собствени решаващи мотиви по предмета на спора. Относно възможността, респ. допустимостта, въззивният съд да мотивира решението си чрез препращане на основание чл. 272 ГПК към мотивите на първата инстанция, когато същите са вътрешно противоречиви и е налице явно несъответствие между приетото в тях и диспозитива на съдебния акт относно размера на обезщетението за неимуществени вреди, при предявен деликтен иск по чл. 45 ЗЗД.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на шести юни през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ, МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

При участието на секретаря Цветанка Найденова и прокурора..................... като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева гражданско дело №******година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 – чл. 293 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Р. К. С., чрез адв. П. П., срещу въззивно решение от 07.11.2014г., постановено по възз. гр. д. №******г. по описа на Окръжен съд - Шумен, с което е потвърдено Решение №******г. по гр. д. №******г. на Районен съд – Шумен в частта, с която касаторът е осъден да заплати на Г. Е. А. и на А. А. Ж., на основание чл. 45 ЗЗД, обезщетение за неимуществени вреди в размер на по 10 000 лева за всеки, ведно със законната лихва и разноските по делото.

В касационната жалба се поддържа, че въззивното решение е необосновано, незаконосъобразно и постановено при нарушение на процесуалните правила – основания за отмяна по чл. 281, т. 3 ГПК. Сочи се, че

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно дейността на въззивната инстанция и задължението ѝ при самостоятелна преценка на събрания по делото доказателствен материал, след обсъждане доводите и възраженията на страните при съблюдаване на очертаните с въззивната жалба предели на въззивното производство и релевираните в нея оплаквания, да изложи собствени мотиви по съществото на спора.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Длъжен ли е съдът, при предявен иск по чл. 200, ал. 1 КТ, да се произнесе по наведено в отговора на исковата молба възражение по чл. 201, ал. 1 КТ за умишлено причиняване на увреждането /самоубийство/. В този случай работодателят носи ли отговорност за обезвреда на основание чл. 200, ал.…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  За правомощията на въззивната инстанция като инстанция по съществото на спора.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  За задължението на въззивния съд да извърши самостоятелна преценка на доказателствата, да обсъди доводите на страните и да мотивира решението си по съществото на правния спор,когато отменя решението на първоинстанционния съд.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства по делото, доводите и възраженията на страните, както и всички правно-релевантни факти, от които произтича спорното право, като изведе свои самостоятелни фактически констатации и правни изводи?
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Следва ли и има ли процесуалното задължение на въззивната инстанция да обсъди всички въведени от страна оплаквания срещу първоинстанционното решение, както и да обсъди всички доказателства по делото?
 • Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022
  За дейността на въззивната инстанция като инстанция по същество и задълженията ѝ да обсъди релевираните оплаквания във въззивната жалба, както и защитните доводи и възражения на страните. (По иск по реда на чл. 440 ГПК)
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация