Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Вероника Николова


Анотация

Въпрос

Налице ли са предпоставки за допустимост на иска по чл. 422 ГПК, когато искът е предявен в срок, но ищецът не е представил доказателства за това пред заповедния съд по реда на чл. 415, ал. 2 ГПК?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на седемнадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ВЕРОНИКА НИКОЛОВА, КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

При секретаря Петя Кръстева като изслуша докладваното от съдия Николова т. д.№******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [община]

могили срещу решение №******г. по гр. д. №******г. на Русенски окръжен съд, с което е обезсилено решение №******г. по гр. д. №******г. на Районен съд [населено място] и е прекратено производството по делото. С решението на първоинстанционния съд е отхвърлен предявеният от касатора иск за признаване за установено, че С. "Р. 2010", [населено място], му дължи сумата от 18759,98 лева, представляващи неплатен заем за 2011г., законна лихва за забава на същата сума, считано от 14.07.2012г. до 09.08.2013г. в размер на 2060,26 лева, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 10.08.2013г. до окончателното заплащане, както и за сумата 527,06 лева - държавна такса и 715 лева - адвокатски хонорар по ч. гр. д. №584/2013г. на Районен съд [населено място], за които суми

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
    Допустим ли е установителен иск по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 415, ал. 1, т. 1 ГПК, когато същият е предявен в преклузивния срок по чл. 415, ал. 4 от ГПК, но ищецът не е представил доказателства за това съгласно чл. 415, ал. 5…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация