Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Светлана Калинова


Анотация

Въпрос

Дали постановеното регистърно решение за вписване на Сдружение „Д.“ от 26.09.1956г. създава нов правен субект или с него е извършена реорганизация на съществувалото юридическо лице /С./ с промяна на неговата правна форма, наименование и устав в съответствие с приетия след първоначалната регистрация Закон за лицата и семейството, т.е. дали Д. е правоприемник на С.?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и девети септември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимир Влахов

ЧЛЕНОВЕ:

Светлана Калинова, Геника Михайлова

при участието на секретаря Даниела Цветкова и в присъствието на прокурора като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова гражданско дело №******година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Д. в Р. Б. срещу въззивното решение на Софийски градски съд, ГО, IV-В въззивен състав, постановено на 09.02.2015г. по в. гр. д.№******г., с което е потвърдено решението на първоинстанционния съд, с което са отхвърлени предявените срещу Р. Ф. от С. „Д.“, вписано по ф. д.№******г. по описа на СГС, искове по чл. 108 ЗС за признаване за установено спрямо ответника, че сдружението е собственик на основание универсално правоприемство на поземлен имот №******граници: улица, ПИ 2842 и ПИ, отреден за водни площи и озеленяване, за който имот, съгласно заповеди №******г. и №РЗ-09-64/29.02.2006г. заедно

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация