Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Боян Балевски


Анотация

Въпрос

Дали неплащането на цената от приобретателя на отчуждителя по разпоредителна възмездна сделка, увреждаща кредитора на последния, само по себе си е индиция за знание за това увреждане от страна на лицето, с което длъжникът е преговарял по смисъла на разпоредбата на чл. 135, ал. 1 предл. две ЗЗД ?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в открито заседание на 26 октомври, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

БОЯН БАЛЕВСКИ, ПЕТЯ ХОРОЗОВА

и

при участието на секретаря Ирена Велчева като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №******г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба от страна на пълномощниците на [фирма]-гр. София срещу решение №******г. на Бургаски апелативен съд по в. т. д. №******г., с което е потвърдено първоинстанционното решение №******г. по т. д. №******г. на ОС-Бургас, с което е обявен за относително недействителен на основание чл. 135, ал. 1, предл. второ ЗЗД спрямо ищцата Далабиндер Каур К., британски поданик, договор за продажба на недвижими имоти, сключен в нотариална форма-н. а. №90, т.ІІІ, рег. №2745, н. д. №475/2011 на нотариус под №600 на НК в частта, с която [фирма]-гр. София прехвърля правото на собственост на [фирма] върху следните два обекта, описани в същия нот. акт като: апартамент А-42с обща застроена площ от 56.42 кв. м.– самостоятелен обект с кад. №51500.506.221.1.42 и апартамент В-68с обща застроена площ 32.17 кв. м.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация