Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Камелия Маринова


Анотация

Въпрос

Кои са допустимите доказателствени средства, чрез които в производство по чл. 33, ал. 2 ЗС се установява фактът на поканата и фактът на нейното връчване и респ. отказът за приемане на предложението?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в публично съдебно заседание на петнадесети февруари през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ВЕСЕЛКА МАРЕВА, ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

при секретаря Даниела Танева, като изслуша докладваното от съдия Камелия Маринова гр. д. №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПКчл. 293 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Н. А. А., Н. М. А. и „Деведжи-2005“ ООД чрез пълномощника им адвокат В. Я. против решение №******г., постановено по гр. д. №******г. на Окръжен съд-Кърджали, с което е отменено решение №******г. по гр. д. №******г. на Районен съд-Момчилград и вместо него е постановено друго за уважаване на предявения от Е. Р. А. и И. И. А. против Н. А. А., Н. М. А. и „Деведжи-2005“ ООД иск с правно основание чл. 33, ал. 2 ЗС за изкупуване на 1/2 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор *** и построените в него сграда с идентификатор **** и сграда с идентификатор **** при условията на договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт №17, том I, рег.№200, дело

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Кои са допустимите доказателствени средства, чрез които в производство по чл. 33, ал. 2 ЗС се установява фактът на поканата и фактът на нейното връчване и респ. отказът за приемане на предложението?
 • Решение №****/**.**.2009 по дело №****/2008
  Разпоредбата на чл. 33, ал. 1 от ЗС изисква от съсобственика на даден имот, при продажбата на неговата част на трето лице, да представи пред нотариуса писмени доказателства, че е предложил на другите съсобственици да купят тази част при същите условия и да декларира писмено пред него, че те не…
 • Решение №****/**.**.1957 по дело №****/1956
  При иск по чл. 33, ал. 2 ЗС установяването поканата към съсобственика да изкупи продадената от другия съсобственик част от имота може да стане само с писмени доказателства. Свидетелски показания са недопустими.
 • Решение №****/**.**.2011 по дело №****/2009
  Дали са допустими свидетелски показания за установяване факта на поканата по чл. 33, ал. 1 ЗС?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация