Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Маргарита Соколова


Анотация

Въпрос

Може ли при действието на ЗПИНМ /отм./ и ЗТСУ /отм./ да се придобие по давност реална част от имот, придадена по регулация към съседен дворищнорегулационен парцел?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание на двадесет и пети ноември две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:

Маргарита Соколова

Членове:

Светлана Калинова, Гълъбина Генчева

като изслуша докладваното от съдията Соколова гр. д. №******г., и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 288 ГПК вр. чл. 280 ГПК.

История на спора

С решение №******г. по в. гр. д. №******г. Пловдивският окръжен съд, след като отменил решение №******г. по гр. д. №******г. на Пловдивския районен съд, е отхвърлил предявения от И. Н. З., Е. В. З., И. Д. З. и Т. Д. З. иск с правно основание чл. 54, ал. 2 ЗКИР за признаване на установено по отношение на М. А. Б., Ж. П. Б. и М. А. Я., че ищците са собственици на основание договор за дарение, сключен с н. а. №..... г., за първата ищца, и на основание наследствено правоприемство Д. И. З., за останалите ищци, на площ от около 300 кв. м., заключена между т. т. 1, 2, 3, 4 на комбинирана скица №15-4422767/13.10.2015 г. на СГКК- Пловдив, респективно между т. т. 2, 3/в червен

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

  • Тълкувателно решение №****/**.**.1993 по дело №****/1993
    1. Кога следва да се счита за приложен дворищнорегулационният план: а) със заемането по законоустановения ред на придаваемите се части от имоти по утвърдения дворищнорегулационен план; б) или от момента, когато настъпва трансформация на регулационните линии в имотни граници? 2. Относимо ли е към понятието "приложен план" по чл. 32,…
  • Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015
    Възможно ли е в хипотезата на чл. 200 ЗУТ да се придобие по давност реална част от УПИ в границите на селищно образувание без за тази реална част да са налице изискванията на чл. 19 ЗУТ, както и следва ли реалната част да се присъединява към съседен имот по реда…
  • Тълкувателно решение №****/**.**.2001 по дело №****/2001
    1. Подлежат ли на касационно обжалване въззивните решения на окръжните съдилища по иск за парично вземане с цена на иска под 1000 лева, ако искът е предявен като частичен? 2. Подлежат ли на касационно обжалване решенията на апелативните съдилища, с които се отказва вписване на обстоятелства в съдебен регистър? 3.…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация