Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016

докладвано от съдия Светла Димитрова


Анотация

Въпрос

Относно задължението на съда да обсъди събраните по делото доказателства и доводите и възраженията на страните в тяхната взаимна връзка и обусловеност във връзка с установяване наличието на фактическия състав на деликтната отговорност по чл. 45 ЗЗД, като при преценката да съобрази научните, логическите и опитните правила, както и относно наличието на причинно-следствената връзка между противоправното поведение на дееца и уврежданията на пострадалия, както и относно разграничаване на отговорността по чл. 45 ЗЗД и чл. 50 ЗЗД.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и осми септември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател:

КАПКА ЮСТИНИЯНОВА

Членове:

С. ДИМИТРОВА, В. ПАВКОВ

при секретаря Райна Стоименова и като изслуша докладваното от съдията С. Д. гр. д. №******г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК и сл. .

Образувано е по касационна жалба от Л. Ц. Д. от [населено място], приподписана от адв. Р. М. от АК-С., против въззивно решение №******г., постановено по в. гр. д. №******г. на Разградския окръжен съд, с което като е потвърдено решение №******г. по гр. д. №******г. на Разградския районен съд, са отхвърлени предявените искове от Л. Ц. Д. против Б. И. А. от [населено място], с правно основание чл. 45 ЗЗД, за присъждане на обезщетения за причинените й имуществени и неимуществени вреди от непозволено увреждане, в размери съответно 1 111,10 лв. и 10 000 лв. Поддържат се оплаквания за неправилно прилагане на материалния закон и необоснованост - касационни основания за неправилност на въззивното решение по чл. 281, т. 3 ГПК.

Ответникът по касационната жалба Б. И. А.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
    Допустимо ли е въззивният съд основе решението си на обстоятелства, на които страните не са се позовали в хода на първоинстанционното производство, които не са били установени от първоинстанционния съд и по отношение на които страните не са изложили доводи във въззивната жалба, респ. отговора срещу нея?
  • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
    Относно тежестта на доказване в производството по чл. 288, ал. 1 КЗ /отм./ на възражение, че водачът на ППС не е бил длъжен или не е могъл да предвиди настъпването на общественоопасните последици /случайно деяние/.
  • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
    За да се обуслови противоправност на бездействието на деликвента, трябва ли да са нарушени правила, предписани в нормативен акт, или би било достатъчно, ако бездействието е в противоречие с общоприети правила и стандарти на поведение? (По иск на основание чл. 49 ЗЗД срещу община Русе за обезщетяване на неимуществени вреди…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация