Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Веселка Марева


Анотация

Въпрос

Относно задължението на въззивния съд да обсъди всички събрани по делото доказателства, да ги прецени в тяхната съвкупност; да отговори на всички доводи и възражения на страните, както и да съобрази дадените указания в отменително решение на ВКС и да изложи в мотивите си обосновани правни изводи относно спорното материално право.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори март през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Маринова

ЧЛЕНОВЕ:

Веселка Марева, Емилия Донкова

като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр. д. №******година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Обжалвано е решение №******г. по гр. д. №******г. на Пловдивски окръжен съд, с което е отменено решение №******г. по гр. д. №******г. на Районен съд Червен бряг и е постановено отхвърляне на иска по чл. 108 ЗС предявен от Д. Г. М. и З. И. М. против Г. Т. С. и К. С. С. за признаване собствеността и предаване владението върху реална част от недвижим имот с площ 969 кв. м., от които 669 кв. м. са част от УПИ * в строителен квартал *, а 300 кв. м. са част от УПИ * в строителен квартал *, заедно със сграда с идентификатор ****, попадащи в западната част на поземлен имот с идентификатор *** по КККР на [населено място] .

Касационната жалба е подадена Д. Г. М. и

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Тълкувателно решение №****/**.**.2010 по дело №****/2010
  Дали с изтичането на сроковете, посочени в пар. 8, ал. 1 ПР ЗУТ, автоматично се прекратява отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове за изравняване на частите в образувани съсобствени дворищнорегулационни парцели и за заемане на придадени поземлени имоти или части от тях, или за да се…
 • Решение №****/**.**.2015 по дело №****/2014
  Относно задължението на съда да изложи собствени мотиви по всички възражения на страните, както и да обсъди всички доказателства по делото във връзка с възраженията и доводите на страните, относими към правния спор.
 • Решение №****/**.**.2011 по дело №****/2010
  Относно задълженията на съда да прецени всички доказателства и доводи на страните, както и конкретно, ясно и точно да изложи в решението си върху кои доказателства основава приетата за установена фактическа обстановка, а ако по делото са събрани противоречиви доказателства, мотивирано да каже защо и на кои вярва, на кои…
 • Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015
  Относно правомощията,дадени на въззивната инстанция с разпоредбата на чл. 272 ГПК и приложението на изискването на чл. 236, ал. 2 ГПК за мотивиране на въззивното решение.
 • Решение №****/**.**.2014 по дело №****/2014
  Длъжен ли е въззивният съд, когато пререшава спора по жалба на ищеца, в решението си да обсъди и се произнесе по всички своевременно заявени възражения на ответника и на третото лице- помагач на този ответник ?

Цитирано в

 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно задължението на въззивния съд да обсъди всички събрани по делото доказателства, да ги прецени в тяхната съвкупност; да отговори на всички доводи и възражения на страните, както и да съобрази дадените указания в отменително решение на ВКС и да изложи в мотивите си обосновани правни изводи относно спорното материално…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация