Решение №****/**.**.2017 по дело №****/2016

докладвано от съдия Емануела Балевска


Анотация

Въпрос

Когато съдът постанови решението си преди изтичане на предоставения срок на страната срок за представяне на писмена защита е налице съществено процесуално нарушение, което нарушение е от значение за ефективното упражняване правото на защита на страната и се обхваща от хипотезата на нарушеното участие на страната по делото. Съгласно чл. 149, ал. 3 ГПК писмената защита се явява част от устните състезания по делото, завършващия етап на защита , в който всяка една от страните по спора, с оглед на събраните доказателства и установените факти, излага правната си теза и искания за съдържанието на съдебното решение. Ето защо, макар и да не счита, че неизчакването да се представи в дадения срок писмената защита, когато самия съд е преценил, че следва да предостави на страната такава възможност, да не е равнозначно на липса на провеждане на устни състезания, то това процесуално поведение на съда е нарушение на гарантираното от закона правото на ефективно участие на страната в процеса, възприето в по-широк смисъл от гл.т. на предоставената от закона и в конкретния случай от съда възможност за писмена защита.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в открито съдебно заседание на двадесет и първи ноември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:

СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ГЕРГАНА НИКОВА

при участието на секретар Теодора Иванова изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА гр. дело №******година, и за да се произнесе, взе предвид:

Производството по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК и чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК.

Д. В. Н. от [населено място], общ. С. иска да се отмени по реда на чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК влязлото в сила въззивно Решение Nо 281/22.06.2016 година по гр. В. д. Nо 380/2016 година на ОС- Пазарджик, с което е уважен иска на ПК “З.“ със седалище и адрес на управление [населено място] по чл. 422 ГПК във вр. с чл. 415, ал. 1 ГПК.

С молбата за отмяна се поддържа довод, че е налице отменително основания по см. на чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК, по причина, че в открито съдебно заседание от

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 303 ал. 1 т. 5 ГПК

Навигация