Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016

докладвано от съдия Росица Божилова


Анотация

Въпрос

Основанието по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК визира няколко самостоятелни хипотези, първата от които е предявена в настоящия спор – лишаване страната от възможност да участва в делото,като последица от нарушаване на съответни процесуални правила ,в случая – приложението на чл. 50, ал. 2 ГПК. Действително не са били налице предпоставките за прилагане фикцията на чл. 50, ал. 2 ГПК, независимо от недоказаното, с надлежни доказателствени средства, предвид принципа за непосредственост и устност на гласните такива, психично заболяване на далият данните за обитаването на адреса от молителя – Ж. Ж. Независимо от неправилното приложение на фикцията на чл. 50, ал. 2 ГПК, обаче, съдът надлежно е разпоредил поставяне на уведомление по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК, приложимо при предпоставките на чл. 50, ал. 4 ГПК. Такива са налице, предвид удостоверената от призовкаря липса на лице, на което да бъде връчена призовката, както и предвид несъбирането от призовкаря на сведения за напускане на адреса от дружеството,а не единствено от физическото лице – негов едноличен собственик и управител. Съгласно чл. 50, ал. 4, предл. второ ГПК второ уведомление не се поставя. Когато при констатирани обстоятелства по чл. 50, ал. 4 ГПК е поставено веднъж уведомление със съдържанието за налични книжа на разположение на страната, бездействието при получаването им от канцеларията на съда не обуславя задължение съобщенията и за последващи процесуални действия в хода на делото, невръчени на адреса по същите причини, да се обявяват на страната идентично – с нови уведомления по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК, в който смисъл съставът е тълкувал чл. 50, ал. 4, предл. второ ГПК. Уведомлението по чл. 47, ал. 1 ГПК има за съдържание единствено известие до страната за налични в канцеларията на съда книжа за същата, по конкретно дело. Ако в който и да е последващ момент / ако действително се касае за временна липса на достъп до канцеларията на търговеца или временна липса на лице, за получаване на съобщенията / до знанието на страната достигне съдържанието на първото / и единствено / уведомление, то би изпълнило предназначението си, да й предостави възможност, упражнявайки добросъвестно процесуалните си права, да получи всички налични към този момент,предназначени за нея, съдебни книжа и съобщения.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, първо търговско отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и шести септември, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

РОСИЦА БОЖИЛОВА, ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

при секретаря Наталия Такева и като разгледа докладваното от съдия Божилова т. д. №******год., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК.

Образувано е по молба на [фирма], за отмяна на влязло в сила решение №******гр. д.№******год. на Старозагорски районен съд. Молителят твърди, че неправилно по отношение на дружеството е приложена фикцията на чл. 50, ал. 2 ГПК / за връчване на искова молба и приложения към същата, за първото по делото съдебно заседание и за постановеното решение/, тъй като не е напускало адреса по седалището си, вписан в търговския регистър, в установяване на което представя писмени документи, изпратени му от други податели на същия, вписан в търговския регистър, адрес. Позовава се, като евентуално основание за отмяната в сочената хипотеза, на обстоятелството, че съдът изобщо не е изпратил до него, в качеството на ответник, препис от допълнителната искова молба от 17.08.2015 год., предвид уточнени в

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 303 ал. 1 т. 5 ГПК

Навигация