Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Анна Баева


Анотация

Въпрос

Дали неуведомяването на застрахователя по имуществена застраховка „Каско на МПС” за смяната на собственика на застрахованото МПС съгласно изискването на чл. 212, ал. 1, предл.второ КЗ /отм./ е основание за отказ за изплащане на застрахователно обезщетение на новия собственик по смисъла на чл. 211, ал. 1, т. 2 КЗ /отм./ при възникване на застрахователно събитие?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в съдебно заседание на двадесет и четвърти ноември две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РОСИЦА КОВАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА, АННА БАЕВА

при секретаря София Симеонова, като изслуша докладваното от съдия Анна Баева т. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на В. И. Ж., представляван от адв. Я., срещу решение №******г. по в. т. д. №******г. на Варненски окръжен съд, Търговско отделение, с което след отмяна на решение №******г. по гр. д. №******г. на Варненски районен съд, 26 състав са отхвърлени предявените от касатора срещу „И. България” З. искове за заплащане на следните суми: сумата 12 675 лева, представляваща дължимо, но незаплатено застрахователно обезщетение по риска „Кражба на МПС” за л. а. „Ауди А3” с ДК [рег. номер на МПС] по застрахователна полица №[ЕГН]/00, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска – 14.09.2012г. до окончателното изплащане на сумата, на основание чл. 208, ал. 1 КЗ /отм./ и сумата 770,75 лева, представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата за периода от 08.02.2012г.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация