Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2014

докладвано от съдия Анна Баева


Анотация

Въпрос

Дали с връчването по реда на чл.517, ал.3 ГПК на изявлението на взискателя за прекратяване участието на длъжника в дружеството взискателят придобива качеството на кредитор на дружеството за имуществено право на вземане в размер на припадащата се на съдружника – длъжник част от имуществото, определена съгласно чл.125, ал.3 ТЗ, и съответно легитимиран ли е да предявява иск по чл.135 ЗЗД срещу дружеството? Допустимостта на иска ли е или е въпрос по същество, касаещ основателността на иска?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в съдебно заседание на двадесет и четвърти ноември две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РОСИЦА КОВАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА, АННА БАЕВА

при секретаря София Симеонова, като изслуша докладваното от съдия Анна Баева т. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Ш. Р., гражданин на У., срещу решение №******г. по гр. д. №******г. на САС, ГК, 7 състав, с което е обезсилено решение №******г. по гр. д. №******г. на СГС, ГК, І-2 състав и е прекратено производството по делото. С първоинстанционното решение е прогласен за нищожен поради липса на съгласие договор за покупко-продажба между [фирма] и [фирма], извършен на 15.07.2010г. и удостоверен в нотариален акт, вписан в СВ с вх. рег. №31054/15.07.2010г., акт №7, том L., дело №18062/2010г., по иск по чл. 134, ал. 1 ЗЗД на Ш. Р. като процесуален субституент на [фирма] срещу [фирма], и е отхвърлен иск по чл. 135, ал. 1 ЗЗД, предявен от Ш. Р. против [фирма] и [фирма].

Касаторът поддържа, че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
    В случаи на ликвидация на дружество, прекратено по реда на чл. 517, ал. 4 ГПК, има ли правен интерес кредиторът на съдружник в прекратеното дружество, да предяви искове за недействителност на договори, сключени от ликвидатора на прекратеното дружество?
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация