Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Боян Цонев


Анотация

Въпрос

Следва ли при действието на новия ЗОВСРБ (обн. ДВ, бр. 35/12.05.2009 г.), времето при полагане на 24-часови дежурства да се тълкува като работа при условия на удължено служебно време, а не като извънреден труд (както при действието на чл. 203, ал. 3 от ЗОВСРБ, отм.), въпреки изричната разпоредба на чл. 214, ал. 1, т. 3 от ЗОВСРБ, с която е уредено заплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на възложени задължения извън установеното служебно време ? Следва ли договорът за военна служба да е прекратен, за да възникне право на парично възнаграждение за положен от военнослужещ извънреден труд при действието на новия ЗОВСРБ?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на дванадесети май през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СВЕТЛА ЦАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

АЛБЕНА БОНЕВА, БОЯН ЦОНЕВ

при участието на секретаря Ванюша Стоилова, като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, гр. дело №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на ищеца по делото Я. А. А. срещу решение №******г., постановено по въззивно гр. дело №******г. на Бургаския окръжен съд (БОС). Въззивното решение е обжалвано в частта, с която, като е потвърдено решение №******г. по гр. дело №******г. на Бургаския районен съд, са отхвърлени, предявените от жалбоподателя срещу Военно формирование.....[населено място], осъдителни искове за заплащане на сумата 5 292.86 лв. – сборна главница, представляваща стойността на неизплатено възнаграждение за положен извънреден труд за периода 01.09.2009 г. – 01.11.2011 г., в общ размер 1 144 часа или 143 дни, както и на сумата 1 242.25 лв. – сборна мораторна лихва върху всяко месечно вземане за извънреден труд за периода, считано от първо число на месеца, следващ месеца, през който е следвало да бъде изплатено съответното възнаграждение до 14.11.2012 г., като

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 2 ГПК

Навигация