Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016

докладвано от съдия Емилия Василева


Анотация

Въпрос

Достатъчно основание ли е за отхвърляне на молбата за откриване на производство по несъстоятелност съотношението на актив и пасив, залегнало в стойностите на коефициентите на обща и бърза ликвидност близки до референтните за тези показатели стойности?
Задължен ли е въззивният съд да допусне и събере представени след изтичане на срока по чл. 266, ал. 1 ГПК доказателства, съответно задължен ли е съдът служебно да събира доказателства, чрез които да се установи състоянието на неплатежоспособност?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в открито съдебно заседание на осемнадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РОСИЦА КОВАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА, АННА БАЕВА

при участието на секретаря София С., като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело №******г.

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на молителя [фирма], [населено място] чрез процесуален представител адв. Ю. Л. срещу решение №******г. по т. дело по несъстоятелност №******г. на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, 3 състав, с което е потвърдено решение №******г. по т. дело №******г. на Софийски градски съд, VІ т. о., 2 състав, с което е отхвърлена молбата на [фирма], [населено място] и [фирма], [населено място] срещу [фирма], [населено място] с правно основание чл. 625 ТЗ като неоснователна.

Касаторът прави оплакване за неправилност на въззивното решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Релевира доводи, че при решаване на спора съдът не е взел предвид доказателствата, представени от молителя /въззивник в производството пред САС/ с молба вх. №11646/01.09.2015г., удостоверяващи наличието на ликвидни и изискуеми вземания към [фирма], които

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
    Какво е значението на коефициентите на обща и бърза ликвидност при определяне на икономическото състояние на длъжника в производството по несъстоятелност?
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация