Анотация

Въпрос

Как се прилага общественият критерий за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, четвърто отделение, в открито съдебно заседание на дванадесети май през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СВЕТЛА ЦАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

АЛБЕНА БОНЕВА, БОЯН ЦОНЕВ

при секретаря Ванюша Стоилова, като изслуша докладвано от съдията Албена Бонева гр. дело №******г. по описа на ІV-то гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

История на спора

Производството е по чл. 290 ГПК и е образувано по касационна жалба, подадена П.., чрез прокурор Д. К. от Апелативна прокуратура – П., срещу въззивно решение №******г. на Пловдивски апелативен съд, постановено по в. гр. д. №******г. ., в частта, с която П.. е осъдена да заплати обезщетение в размер на 20000 лв. на Н. И. О. за претърпени неимуществени вреди, резултат от незаконно повдигнато обвинение по нохд №******г. на Велинградския районен съд, на осн. чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ, ведно с лихва върху главницата, считано от 17.05.2013 г. до окончателното издължаване, както и съдебноделоводните разноски

Касационен въпрос

Касационното обжалване е допуснато с определение №******г. по материалноправния въпрос как се прилага общественият критерий за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД, поради противоречие между

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Постановление № 4/1968 от 23.12.1968 г.
  За обобщаване на практиката по определяне на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди от непозволено увреждане.
 • Решение №****/**.**.2012 по дело №****/2011
  Относно прилагане на критерия по чл. 52 ЗЗД при определяне обезщетението за неимуществени вреди.
 • Решение №****/**.**.2012 по дело №****/2011
  Относно определяне размер на обезщетение за неимуществени вреди с преценка на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства за точно прилагане принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД, при съдебна практика на Върховния съд по този въпрос с т. 11 от ППлВС № 4/23.12.1968 г. и т. 3 и т. 11 от…
 • Решение №****/**.**.2013 по дело №****/2012
  Относно необходимостта неимуществените вреди да са пряка и непосредствена последица от увреждането и критерия по чл.52 ЗЗД за определяне обезщетението за неимуществени вреди, които са решени в противоречие с практиката на ВКС.
 • Решение №****/**.**.2011 по дело №****/2010
  Относно обективните критериите, които следва да бъдат съобразявани при определяне на обезщетение за неимуществени вреди, съгласно разпоредбата на чл. 52 ЗЗД.
 • Решение №****/**.**.2015 по дело №****/2015
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства, както и всички обстоятелства, имащи отношение към определяне размера на неимуществените вреди по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ.

Цитирано в

 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  За съдържанието на понятието „справедливост“ в нормата на чл. 52 ЗЗД във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  За задължението на въззивния съд, при определяне на размера на обезщетение за неимуществени вреди от незаконно обвинение, да обсъди всички конкретно установени обстоятелства по делото и доводите на страните, включително изложените в отговора срещу исковата молба и да изгради правните си изводи по същество на спора след преценка на всички…
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  За приложението на обществения критерий за справедливост, визиран в разпоредбата на чл. 52 ЗЗД, при определяне размера на обезщетението за претърпени неимуществени вреди от незаконно водено наказателно производство.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация