Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2014

докладвано от съдия Емилия Василева


Анотация

Въпрос

Относно неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия, застрахователният договор се прекратява в 24 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска. Приемането от застрахователя на извършеното от застрахования след изтичане на срока от 15 дни след падежа плащане на разсрочената вноска от застрахователната премия представлява ли продължаване на застрахователния договор?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в открито съдебно заседание на осемнадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РОСИЦА КОВАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА, АННА БАЕВА

при участието на секретаря София Симеонова, като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на ответника ЗАД [фирма], [населено място] чрез процесуален представител адв. Надежда К. срещу решение №******г. по в. т. дело №******г. на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, 9 състав, с което е потвърдено решение №******г. по т. дело №******г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VІ-6 състав /поправено с решение №1665/22.07.2015г. по т. дело №44/2014г. на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, 9 състав/. С първоинстанционния съдебен акт ответникът е осъден да заплати на ищеца [фирма] на основание чл. 208 КЗ /отм./ сумата 107 010 лв., представляваща обезщетение по договор за застраховка, обективиран в полица №00001180000/02.02.2010 г., предявен като частичен иск от общо дължима сума в размер на 126 752,25 лв. и на основание чл. 86 ЗЗД обезщетение за забавено плащане на главницата

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация