Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Евгений Стайков


Анотация

Въпрос

За правомощията и задълженията на въззивния състав при неправилна правна квалификация в доклада по чл. 146 ГПК, когато във въззивната жалба се съдържа оплакване за допуснати съдопроизводствени нарушения във връзка с доклада?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в публичното съдебно заседание на двадесет и осми септември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Ефремова

ЧЛЕНОВЕ:

Бонка Йонкова, Евгений Стайков

при секретаря Александра Ковачева

изслуша докладваното от съдия Евгений Стайков т. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационната жалба на [община] срещу решение №******г., постановено по в. т. д. №******г. по описа на Пловдивски апелативен съд, с което е потвърдено решение №******г. по т. д.№******г. на Старозагорски окръжен съд в обжалваните му части.

С определение №330/26.04.2016г., постановено по реда на чл. 288 ГПК, настоящият касационен състав е допуснал касационно обжалване на въззивното решение в частта му, с която е потвърдено първоинстанционното решение в частта му, с която [община] е осъдена да заплати на [фирма], следните суми: 1. сумата 11 956.61лв., представляваща стойност за поддръжка на светофарните уредби с ДДС, които не са обект на обслужване по договор 470/14.04.2006г. за периода от 1.10.2010г. до 14.04.2011г., 2. сумата 33 125лв., представляваща стойност с ДДС за реконструкция на светофарната уредба на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2018
    Коя е приложимата редакция на чл.59, ал.5 от ЗБН към прихващанията, извършени до влизане в сила на изменението на нормата с параграф 9 от Закон за изменение и допълнение на държавния бюджет на Република България за 2014г. /обн. ДВ бр. 98/2014г., в сила от 28.11.2014г./?
  • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2017
    Коя е приложимата редакция на чл.59 ал.5 от ЗБН към прихващанията, извършени до влизане в сила на изменението на нормата с параграф 9 от Закон за изменение и допълнение на държавния бюджет на Република България за 2014г. /обн. ДВ бр. 98/2014г., в сила от 28.11.2014г./?
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация