Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Пламен Стоев



Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи декември две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев ч. гр. д. №******г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба с вх. №******г. на Й. Ч. Г. срещу разпореждане №******г., постановено по в. гр. д. №******г. на Хасковския окръжен съд, с което е върната подадената от жалбоподателя касационна жалба срещу въззивно решение №******г. по чл. 247 ГПК по същото дело.

Жалбоподателят счита обжалваното разпореждане за незаконосъобразно, поради което иска отмяната му.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 ГПК от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима, но разгледана по същество тя е неоснователна.

С разпореждане №260083 от 14.07.2022 г. по в. гр. д. №255/2020 г. Хасковският окръжен съд е оставил депозираната от Й. Ч. Г. касационна жалба с вх. №261595 от 13.07.2022 г. против решение №260011/21.06.2022 г. без движение с указания в едноседмичен срок жалбата да бъде приподписана от адвокат, като се представи пълномощно за това или жалбоподателят да представи удостоверение за юридическа правоспособност, както и 2 бр. преписи от жалбата в оригинал на хартиен носител или да внесе по сметката на окръжния съд държавна такса в размер на 6 лв. за издаване на 2 бр. преписи от жалбата за връчването им на насрещните страни. Указано е жалбоподателят да представи документ за внесена по сметка на ВКС такса за произнасяне по допустимостта на касационното обжалване в размер на 30 лв., удостоверяващ плащането. Препис от разпореждането е изпратен на посочения от жалбоподателя съдебен адрес в [населено място],[жк], [улица]/„А. Н.“/ №21, ет. 1, офис 19 и е получено лично и срещу подпис от адв. Кр. К. на 04.08.2022 г. С обжалваното разпореждане въззивният съд е върнал касационната жалба на основание чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК, тъй като в определения срок, изтекъл на 11.08.2022 г., констатираните нередовности не са отстранени.

Настоящият състав на Върховния касационен съд, II г. о., намира обжалваното разпореждане за правилно.

Извършените от съдията докладчик процесуални действия по администрирането на постъпилата по делото касационна жалба срещу решението са съобразени с изискванията на закона. Констатираните нередовности при депозирането ѝ с ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?